Produktkonfiguratorn

Den nya och helt integrerade produktkonfiguratorn hjälper dig att minska kostnader, fel och tid för att skapa orderunika produkter som dina kunder föreställt sig. Jeeves produktkonfigurator är till för Jeeves ERP-kunder som vill automatisera processerna för fakturering, planering och tillverkning av varianthanterade, orderunika produkter. Oavsett om du tillverkar mot order, monterar mot order, konstruerar mot order, plockar mot order, eller köper mot order, kan du ha nytta av Jeeves produktkonfigurator. Med den kan du modularisera och strukturera produkterna så att de kan konfigureras av dina säljare – eller till och med av kunderna – med giltiga alternativ och villkor. Läs mer

ICT-stöd för transaktioner mellan affärsenheter

Applikationen Jeeves Inter Company Transactions (ICT) gör det möjligt för företag med komplexa organisationsstrukturer med enheter spridda över stora geografiska områden att fungera som en enskild enhet i förhållande till sina kunder. Systemet är ett bra verktyg för företag med en eller flera distributionscentrum, tillverkningsenheter, eller avlägsna säljkontor. Eftersom att Jeeves ICT kan koordinera de logistiska aktiviteterna mellan flera organisationer, som t.ex. orderdetaljer, ekonomiska transaktioner och generella lagerflöden återbetalar sig en investering i tjänsten garanterat med minskade lagerkostnader, dramatiskt förkortade ledtider och förbättrad kundservice.

Jeeves ICT skapar en öppenhet mellan de olika enheterna och gör det möjligt för medarbetarna att se saldon hos både alla levererande och säljande enheter. Informationsutbytet i orderflödet mellan de olika affärsenheterna är helt automatiserat, vilket gäller för fakturaflöden,  kundorderflöden och beställningar till eget lager. Om något förändras i en order, som t.ex. vilken den säljande enheten är, pris eller kvantitet, kommer Jeeves ICT automatiskt att uppdatera orden för den levererande enheten. Det är också möjligt för den levererande enheten att göra ändringar som påverkar den säljande enheten. Läs mer

Jeeves WMS 

Jeeves WMS gör det enkelt att snabbt dra nytta av enkla men integrerade WMS-funktioner. Applikationen är uppbyggd runt de kärnaktiviteter som finns i en lagerverksamhet, från avsändning och mottagning av leveranser till tillverkning och manuell inventering. Jeeves WMS är skapat för att kunna köras på vilka enheter som helst, från datorer till surfplattor och smartphones, vilket gör applikationen lika mobil som era anställda är. Läs mer

eAttest

Jeeves eAttest är ett webbbaserat system för att attestera fakturor. Lösningen är perfekt för företag som vill automatisera attestprocessen och få en papperslös verksamhet, ha ett system som kan hantera logistikverksamhet och organisationer med enheter på olika orter eller i olika länder, eller arbeta med kvalitetstekniska metoder. Applikationens robusta attestprocess tillåter ett obegränsat antal attestnivåer, flexibla konteringsregler och undantag kan skapas efter alla typer av önskemål. I Jeeves eAttest kan fakturor och kopplas ihop med en eller flera inköpsordrar och matchas antingen med totalsumma eller summa per rad. Läs mer

 


 

Business Intelligence Powered by Qlik

Jeeves Business Intelligence (BI) är ett stödsystem för analys och beslutsfattande vilket antingen kan köras som en integrerad del i Jeeves ERP direkt i en webbläsare eller ett mobilt gränssnitt. Oavsett om ni använder er av en färdigpaketerad dashboard eller skapar era egna mallar, gör QlikSense inbyggda associativa sökfunktion det möjligt att utforska information från flera olika källor. Ni är inte begränsade till ett antal i förväg fastställda frågeställningar. Med Jeeves BI kan ni lätt identifiera nyckeltal och prestationsindikatorer för er distributionsverksamhet och bevaka dem. Ni kan till exempel övervaka och spåra lagervärde, lageromsättning, leveranser i tid och försenade leveranser. Läs mer

EDI Powered by Inobiz

Tillverkningsföretag, distributörer och tjänsteföretag kommunicerar med sina kunder och partners tusentals gånger varje dag. De rättar till och bekräftar ordrar, fakturor, leveranser m.m. Utan EDI kan alla parter vara säkra på att det kommer att innebära mycket manuell administration, dubbel information och ansträngning samt ökade kostnader. Jeeves EDI effektiviserar kommunikationen, hanterar identifikation, bekräftelse och lagring av inkommande och utgående meddelanden automatiskt. Läs mer

Produktionsplanering Powered by EQ Plan

EQ Plan är ett planeringsverktyg som ger er total överblick över er produktion. Ni kan se vad ni gör, när ni gör det och att ni gör rätt sak i rätt ordning. Enkelt följer ni varje operation i hela produktionskedjan. Ni kan snabbt och effektivt förändra och optimera er produktion genom bland annat ”drag and drop” och samtidigt se förutsättningarna av de beslut ni tar. Med EQ Plan och Jeeves ERP får ni större kontroll över er produktion samtidigt som ni ökar förutsättningar för produktivitet och tillväxt. Läs mer

Transportadministrationssystem Powered by LogTrade

Om att skicka leveranser är en huvudsaklig del av er affärsverksamhet, och ni vill göra processen så effektiv som möjligt, från bokning till spårning och slutgiltig leverans, så kan Jeeves logistiklösning kompletteras med en applikation från LogTrade. Appen är ett administrationssystem för transport som gör det möjligt att välja ut, spåra, se och analysera leveranser i realtid. Läs mer

EazyStock Powered by Syncron

EazyStock är ett användarvänligt och helt automatiserad lagerhanteringssystem som hjälper dig att hantera ditt lager som ett proffs. Det ger realtid den information som krävs för en effektiv förvaltning av efterfrågeprognoser och lagerpåfyllning i hela leveranskedjan. Läs mer

eFaktura Powered by Pagero och Crediflow

I Jeeves eFaktura kan ni skapa och distribuera e-fakturor i olika format. Systemet stödjer t.ex. filformaten .xml, .pdf, .csv, .xls och EDI. Behöver ni sända e-fakturor i Peppolformat till myndigheter stödjer vi det genom en integration mot en godkänd accesspunkt, Pagero och Crediflow är båda exempel på sådana leverantörer. Det är också möjligt för er att själva ta emot elektroniska fakturor i Jeeves ERP. Ni kan sedan även se både själva fakturan och fakturainformationen i affärssystemet. Från Jeeves ERP kan sedan fakturan föras över till och bokföras på leverantörsreskontrat.

Elektroniskt fakturahantering sparar tid och pengar och underlättar affärerna med era kunder och leverantörer. Jeeves eFaktura är lösningen för de företag som vill ha en smidigt fungerande fakturahantering och kommunikation och minska antalet fel som kan uppstå vid manuell fakturahantering. Läs mer

Finansiell rapportering och konsolidering Powered by Boardeaser

Boardeaser är en molnbaserad helhetslösning för proffessionell bolagsstyrning. Med hjälp av Boardeasers plattform förenklas och automatiseras komplexa processer och du kan snabbt, enkelt och helt automatiskt skapa finansiella rapporter, konsolidera för koncern samt förenkla och underlätta alla delar av styrelsearbetet. 

Med Boardeasers lösning blir den sista fasen i bokslutsarbetet enklare, och med en integration till ditt Jeeves ERP kan du förbättra din planering och veta i förväg att din bokslutsprocess är komplett och sammanhållen i Jeeves. Arbetet kan planeras i förväg och du vet med säkerhet att det blir rätt och inte tar mer tid än förväntat, du slipper även göra koncernredovisningen i Excel. Hanteringen av dotterbolag blir enklare och du får även en visuell överblickbar koncernstruktur som ger ordning på bolagets dokument, avtal och aktieböcker. Läs mer