Logistik & Supply chain

Jeeves ERP är optimerat för att ge stöd åt tillverkare och distributörer i alla dess former. Du hanterar enkelt och sömlöst flera lager, olika valutor, språk och utspridda kunder och leverantörer. 

Bilden visar ett lager och en truck som jobbar

Med hjälp av Jeeves ERP får du hjälp att kontrollera dina processer och fatta beslut som maximerar lönsamheten, minskar arbets- och transportkostnader och förbättrar lagerkorrekthet. Logistikmodulen har tagits fram för att du ska få fullständig kontroll (och en sömlös samverkan) genom hela flödet. 

Du kan utöka din verktygslåda med tilläggsfunktioner som lagerhantering, transportbokning och EDI-funktionalitet från våra samarbetspartners.  

 • Lagerhantering 
 • Lagerpåfyllnad 
 • Lageroptimering 
 • Inköp 
 • Leveranser 
 • WMS 
 • Transportadministration 
 • InterCompany Transactions 

Med Jeeves ERP för logistik kan du:

 • Skapa arbetsflöden som bevarar allt det som är unikt med ditt företags försörjningskedja, alltifrån inköp och lagerhållning till varureturer
 • Integrera systemets funktioner med annan utrustning och andra system som är viktiga för försörjningskedjan, såsom etikettskrivare, skanners, handenheter, EDI, WMS-system, automatiserade lagrings- och hämtningssystem och andra applikationer som stärker företagets processer
 • Sök i vilket fält som helst eller kombinera sökningar för att besvara frågor och lösa problem som rör företagets leverantörer och partners
 • Flytta, lägg till eller ta bort fält samt skapa egna flikar, knappar och rapporter.

  

Bilden visar Jeeves ERP för logistik

Nyckelfunktioner i Jeeves Logistik

Utöka ditt affärssystem med smarta tilläggslösningar