Jeeves Produktkonfigurator

Oavsett om du tillverkar, monterar, konstruerar, eller köper mot order har du nytta  av Jeeves Produktkonfigurator. Med den automatiserar du processerna för offerering, planering och tillverkning av varianthanterade eller orderunika produkter. Produkterna kan konfigureras av dina säljare, eller till och med av dina kunder, genom att använda fördefinerade frågor med giltiga alternativ och villkor.

Bilden visar två personer som står i en fabrik

Med Jeeves ERP produktkonfiguratorn lyfter du dina specialanpassade ordrar till en ny nivå. Du minimerar fel, sparar tid och minskar samtidigt kostnaderna då du kan automatisera processerna för fakturering, planering och tillverkning av orderunika produkter. 

Mindre lager men större variation

Det här gäller oavsett om du tillverkar-, monterar-, konstruerar-, plockar- eller köper mot order. Säljarna eller till och med kunderna själva kan konfigurera produkten efter vissa fördefinierade alternativ och villkor. Med hjälp av Jeeves Produktkonfiguratorn kan du minska antalet lagerförda produkter men samtidigt upprätthålla stor produktvariation

Kundunika produkter allt vanligare

Idag finns det växande förväntningar på att kunna anpassa produkter, allt från apparater med kringutrustning till inredning och möbler.  Konsumenter vill ha produkter som återspeglar vilka de är och vad de står för. Produkter som har ett personligt utvalt mönster eller en färg, som exempelvis en cykel eller val av behandling av en yta till exempel.  

Företag vill också ha anpassade produkter. Det kan vara  kan vara en specialbyggd industriell maskin som körs varje dag, eller av en specialbyggd del till en medicinteknisk produkt som behandlar cancerpatienter runt om i världen.

Med hjälp av Jeeves Produktkonfigurator kan du tillgodose dessa kundunika behov på ett effektivt och enkelt sätt. 

 

ROI på 11 månader

Vi kunde räkna hem investeringen för Jeeves Produktkonfigurator så snabbt som efter 11 månader, och då har jag inte räknat in produktivitetshöjningarna eller kvalitetsförbättringarna. Vi har ökar kvalitén och det blir svårare att göra sena ändringar vilket är bra. Kvalitetsbristkostnaderna har gått ned och vi har även ökat antalet maskiner vi kan få in i produktion och blivit mer produktiva. Vi har även rätt saker hemma i tid och vi behöver inte granska ordrarna utan kan förlita oss på att det stämmer. I stället lägger vi tiden på beredningsarbetet för konfiguratorn. 

CIDAN Machinery Group
Bilden visar en medarbetare hos Cidan Machinery

Fördelar

  • Snabbare offerthantering än konkurrenterna 
  • Minskar inmatningsfel på order
  • Reducerar ledtid för orderregistrering 
  • Minskar kostnaderna per offert samtidigt som den ger en förbättrad kundupplevelse då kunden kan vara med och påverka
  • Minskar behovet av teknisk support och marknadsföring av orderunika produkter 
  • Minskar lagernivåerna 
  • Ökar försäljningen genom delvis självbetjäning 
  • Minskar behovet av teknikersupport och produktionsberedare för orderunika produkter 

Funktionalitet