Leverans av Jeeves ERP

Jeeves är ett kraftfullt och flexibelt ERP-system oavsett om du som kund värderar de fördelar som finns i molnet, eller vill köpa in och drifta din egen hårdvara. Plattformen är densamma, och du får tillgång till samma funktioner oavsett val. Det handlar mer om ert företags fokus, förutsättningar och IT-strategi eftersom kostnaden för ditt ERP-system i slutändan oftast är likvärdig när allt räknats in.  

Bilden visar några personer som diskuterar i ett möte

Välj vilken leveransmodell som passar ditt företag 

Alla företag är unika och därför kanske inte en och samma leveransmodell passar alla. Därför erbjuder vi två olika vägar att gå när det kommer till Jeeves ERP. Antingen tar du steget fullt ut mot molnet och väljer vår molnlösning Jeeves ERP Cloud eller så föredrar du att ha affärssystemet lokalt installerat on-premises, då väljer du vår Subscription lösning. 

Vad har de gemensamt? 
 • Båda köps via prenumeration
 • De uppdateras av Jeeves en gång per år 
 • Samma funktionalitet och plattform

Fördelar med Jeeves ERP Cloud 

 • Inga investeringar i hårdvara eller programvara 
 • Jeeves tar ansvar för både drift och säkerhet 
 • Backup och disaster recovery ingår 
 • Hotfix/patchning ingår
 • Snabbare tillgång till systemet 
 • Skalbar lösning 
 • Fast månadskostnad inkl årlig verifierad uppgradering 
 • En kontaktyta för allt som rör ditt Jeeves
 • Lättare att underhålla, speciellt om er verksamhet är geografiskt utspridd 
 • Lättare att felsöka och supportera eftersom Jeeves ansvarar för hela miljön 
 • Minskat klimatavtryck (drivs av 100% förnybar energi) 

Fördelar med Subscription

 • Möjlighet att installera Jeeves på redan inköpt hårdvara 
 • Möjlighet att anpassa systemet efter dina specifika behov 
 • Fast månadskostnad för Jeeves mjukvara inkl årlig uppgradering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad ingår i Jeeves ERP Cloud? 

 • Hybrida standardtjänster
 • Design studio – här designar du för Desktop- och mobilklient, programmeny och dashboards.
 • Cloud dashboards – dashboards som laddar snabbare och har ett modernare gränssnitt, dessutom finns ett antal fördefinierade widgets som kontinueligt utökas
 • Federerad Login – multifaktorautentisering för säker inloggning. 
 • Mobila notifikationer – pushnotiser från Jeeves server till mobilapp. 
 • API-plattform – en underliggande plattform där våra standard API:er finns, men vi gör det även möjligt för dig att snabbt skapa egna API:er.