Produktionsplanering

EQ Plan är planeringsverktyget som ger dig total överblick över produktionen. Du följer enkelt varje operation i hela produktionskedjan och kan snabbt och effektivt förändra och optimera produktionen genom ”drag and drop”. Samtidigt ser du resultatet av de beslut du tar. 

Bilden visar en man som kontrollerar en produktionslinje

Det kan vara svårt att på ett enkelt sätt följa produktionsflödet och skapa sig en bild över den dagliga verksamheten. Med EQ Plan och Jeeves ERP får du bättre kontroll över produktionen samtidigt som du ökar förutsättningar för produktivitet och tillväxt. 

Ta kontroll över produktionen

Med EQ Plan som planeringsstöd för Jeeves ERP tar du kontroll över produktionen, ökar produktiviteten och effektiviteten. Resurser och planerade operationer visualiseras och du får en överskådlig bild på produktionen och de olika produktionsflödena. 

Du kan välja att se vilka operationer som är startade, möjliga att starta eller annan viktig statusinformation såsom eventuella förseningar. Dessutom får du automatiskt in återrapporterade data och kan enkelt följa hur produktionen fortlöper. 

Simulera ändringar och se resultatet innan du gör dem

Stöter du på olika störningar i produktionen eller vill se vad du kan göra bättre, kan du enkelt flytta och ändra operationer i EQ Plan och direkt se följden av era beslut. Det kan vara en simulering eller användas som grund för en ändring som ska påverka den riktiga planeringen.  

Med EQ Plan och Jeeves ERP blir ni effektivare i ert arbete, gör rätt sak i rätt tid och i rätt ordning. 

Bilden visar EQ-plan på en skärm

Jeeves ERP med EQ Plan hjälper dig att spara tid, bli effektivare och ta bättre beslut med de olika hjälpmedel EQ Plan erbjuder. Den planering ni gör i EQ Plan uppdaterar Jeeves ERP med enkel knapptryckning. 

Fördelar

Låter dig ta kontroll över produktionen 

Med EQ Plan kontrollerar du inte bara vad som sker just nu i produktionen utan du ser också när ni har kapacitet att kunna producera framöver. Du får kontroll över de förändringar som sker i vardagen och kan styra produktionen så effektivt som möjligt. Dessutom kan du ge era kunder en mer pålitlig leveranstid. Med EQ Plan blir komplex information enkel att förstå oavsett på vilken nivå produktionen planeras på. 

Effektiviserar planeringen 

Glöm dagar där ni spontant planerar om operationer utan att veta följderna för andra operationer. Med EQ Plan kan ni prova olika scenarion genom simulering för att hitta den produktionsplan som ger bäst möjligheter för er verksamhet. 

Interaktivt och användarvänligt 

EQ Plan är ett interaktivt planeringsstöd som visar företagets produktion grafiskt i ett GANTT-schema. Du kan i varje ögonblick se hur enskilda förändringar påverkar den totala produktionen. Du ser löpande aktuell produktionsstatus och får information om resursernas beläggningsgrad. EQ Plan ger dig bättre kontroll och ökar effektiviteten vilket leder till ett bättre kapacitetsutnyttjande. Ni får kortare leveranstider och flexiblare produktion vilket sänker kostnaderna och stärker konkurrensförmågan.