Ekonomi och redovisning

Med Jeeves ERP får du allt du behöver för att sköta din vanliga bokföring och rapportering men även ett sätt att förenkla de mer komplexa utmaningarna med olika länder och valutor. 

Bilden visar en kvinna som jobbar vid sin dator

Jeeves ERP innehåller en komplett verktygslåda för ekonomi och redovisning. Med hjälp av den kan du dels sköta din vanliga bokföring och rapportering, samt förenkla de allt mer komplexa utmaningarna i att göra affärer med många olika länder och valutor. Det här applikationsområdet är helt integrerad med alla andra försystem, så som tillverkning, projekt och reskontra, samt har stöd för internationell ekonomisk redovisningsstandard (IFRS) och uppfyller god redovisningssed. 

 • Huvudbok 
 • Anläggningsreskontra 
 • Kundreskontra 
 • Leverantörsreskontra 
 • Lokalisering och internationell betalning 
 • Hantering av flera företag/flera valutor 
 • Rapportering 
 • eFaktura 
 • eAttest 

Med Jeeves ERP för ekonomi kan du: 

 • Stödja flera företag, valutor och språk
 • Skapa ekonomiska workflows baserade på användardefinierade roller eller processer
 • Enkelt söka i varje fält eller varje datapunkt och jobba dig neråt till enskilda transaktioner
 • Flytta, lägga till eller ta bort fält och även skapa egna flikar, knappar och rapporter

  

Bilden visar Jeeves ERP för ekonomi

Nyckelfunktioner i Jeeves ekonomi