Jeeves Diagnostic Services

En tjänst för att övervaka Jeeves affärssystem med syfte att minimera drift- och prestandaproblem. Med JDS kan du arbeta mera proaktivt och få en bättre överblick av systemresurserna och undvika driftstörningar

 

Bilden visar en man som jobbar med Jeeves diagnostic services på en skärm

Jeeves Diagnostic Services (JDS) är en paketerad lösning från Jeeves som minimerar drift- och prestandaproblem. Du kan arbeta mer proaktivt och få en bättre överblick över de åtgärder som behöver göras för att förbättra användarupplevelsen i Jeeves ERP och kringliggande moduler. 

Analysera i realtid

Du får en tjänst som övervakar och analyserar valda resurser med fokus på relevant information för drift av Jeeves ERP, exempelvis SQL- och applikationsserver. 

Med webbgränssnittet kan du följa resurserna i realtid och analysera trender för den insamlade informationen. Du kan lägga till och konfigurera resurser som ska övervakas och konfigurera larm. Exempel på larm kan vara om resursens minne, CPU är för hög till exempel. Vi har lagt mycket tid på att skapa ett användarvänligt gränssnitt som är lika enkelt för användaren som IT-experten att använda.  

Skulle något gå fel samlas detaljerna in och skickas ut i ett mejl med information om typ av larm, vilken resurs som berörs och förslag på åtgärder. 

Snabb överblick

Tjänsten spårar också alla förändringar av Jeevesdatabasen, där information laddas upp till en server där du kan följa ändringar och jämföra data med olika datum. Du får en snabb överblick på vad som har ändrats i databasen och kan enkelt klicka dig ned på kodnivå.  Det här underlättar även i kontakt med vår support om något går fel, då kan de enkelt följa vad som har ändrats.  

En gång per månad utför vår tekniker en hälsokontroll och eventuella uppdateringar av JDS samt ger förslag på åtgärder.  

Enkelhet med prenumerationstjänst

Jeeves Diagnostic Services levereras under vårt standardavtal som en prenumerationsstjänst vilket innebär att det går snabbt att komma igång. 

 

Fördelar 

 • ERP-driven övervakning med fokus på drift av Jeeves
 • Möjliggör proaktivitet med larm enligt uppsatta regler 
 • Automatiserar felhantering - automatiska felärenden till support
 • Spårbarhet - synliggör förändringar och du kan jämföra dagens värden med gårdagens
 • Hälsokontroll utförd av Jeeves expert - underhåll, rekommendationer och uppdateringar av JDS 
 • Följer trender och ger underlag för beslut 
 • JDS insights - jämför data med andra Jeeveskunder

Vad ingår i Jeeves Diagnostic Services?  

 • Datainsamling - installeras på server och hanterar datainsamling och larm lokalt 
 • Användargränssnitt-  visualisera och analysera data, konfigurera resurser och larm 
 • Larm-  tjänst som bevakar och skickar ut mejl med info och hjälp 
 • Databasändringar-  spåra förändringar, hjälpmedel för att hitta felorsaker 
 • Hälsokontroll- teknikkonsult genomför hälsokontroll och eventuella uppdateringar av JDS 

  

Bilden visar en laptop med Jeeves Diagnostic services på

Funktionalitet

Vill du veta mer om Jeeves Diagnostic Services? 

Kontakta oss så berättar vi mer!