Jeeves Inter company transactions

Gör det möjligt för företag med komplexa organisationsstrukturer med enheter spridda över stora geografiska områden att fungera som en enskild enhet i förhållande till sina kunder. Arbetet med kund och lagerpåfyllningsordrar blir med ICT en helt automatiserad process. 

Bilden visar en hamn med massa leveranser

Tilläggstjänsten Jeeves ICT automatiserar enkelt informationsutbytet i orderflödet mellan de integrerade företagen som exempelvis fakturaflöden, kundorderflöden och beställningar till eget lager. 

Automatisering i alla led

Om något förändras angående en order, som exempel vilken den säljande enheten ska vara, pris eller kvantitet, kommer Jeeves ICT automatiskt att uppdatera orden till den levererande enheten. Det är också möjligt för den levererande enheten att göra ändringar som påverkar den säljande enheten. 

Jeeves ICT skapar en öppenhet mellan de olika enheterna och gör det möjligt för användarna att se saldon hos både alla levererande och säljande enheter. 

Gör komplex företagstruktur enkel

Jeeves ICT riktar sig till företag som har en komplex struktur eller enheter spridda över stora geografiska områden. Systemet är ett bra verktyg för företag med en eller flera distributionscentrum, fabriker, eller avlägsna säljkontor. 

Jeeves ICT kan koordinera de logistiska aktiviteterna som finns i de flesta organisationer, som orderdetaljer, ekonomiska transaktioner och generella lagerflöden. 

Snabb ROI

Jeeves ICT återbetalar sig snabbt genom minskade lagerkostnader, dramatiskt förkortade ledtider och förbättrad kundservice. Väljer du Jeeves ICT kan du också räkna med ytterligare besparingar när den administrativa bördan som förknippas med flera säljkanaler minskar. 

Bilden visar en båt med containrar

Fördelar 

  • Minskade lagerkostnader
  • Förkortade ledtider
  • Förbättrad kundservice och möjlighet att utlova mer exakta leveransdatum
  • Datasäkerheten säkerställs för enskilda enheter trots att det finns flera säljande och levererande enheter
  • Spåra och mät det ekonomiska resultatet av olika nivåer av utbud och efterfrågan mellan olika enheter
  • Se alltid ett korrekt aktuellt lagersaldo oberoende av var ni befinner er
  • Den stora administrativa arbetsbördan som förknippas med att ha flera säljkanaler minskar

Funktionalitet