Jeeves Visualization

Visualiserar data och gör den begriplig så att alla medarbetare vet vilka mål det är ni försöker uppnå. På så sätt ökar chansen att de känner sig mer motiverade och engagerade, på köpet blir ni mer effektiva och får både nöjdare medarbetare och kunder.  

Bilden visar ett team som jobbar på ett lager

Genom att visualisera data och göra den begriplig är chansen större att alla på företaget känner delaktighet och engagemang. På köpet blir ni mer effektiva och får både nöjdare kunder och medarbetare. Med hjälp av Jeeves Visualization väljer du vilken information som dina medarbetare behöver för att kunna göra ett bra jobb. Informationen kan visas på en skärm i verksamheten eller varför inte i en bärbar enhet som medarbetaren kan interagera med. Vi har flera färdiga vyer men det går även att ta fram egna, det är bara fantasin som sätter gränsen för vad som kan visas. 

Uppnå en gemensam målbild 

Att sätta mål och uppnå dem är grunden i alla företag. Målen baseras oftast på siffror, som förklarar hur det går och vart vi är på väg. Att alla förstår de här siffrorna är en förutsättning för att målen ska realiseras. Med rätt information får du hjälp att fatta viktiga beslut och prioritera rätt saker. Vilka är målen idag? Vad behöver vi göra för att uppnå dem? Går det bra eller dåligt? Om målen är tydliga blir det enklare för alla att jobba mot en gemensam målbild.  

Bilden visar Jeeves Visualization

Spara tid 

Med hjälp av Jeeves Visualization spar du värdefull tid och automatiserar det som tidigare var flera slagningar i affärssystemet och manuellt sammansatta Excellistor. Du minimerar även risken för fel och det blir enklare för er att ha koll på och nå bolagets, avdelningens och individernas mål i verksamheten. 

Att vara medveten om siffror tillför värde 

Att visualisera data tillför värde både för produktionen, inköpsavdelningen, godsmottagningen, lagret men även för dig som jobbar med företagets kundordrar eller ekonomi. Att visualisera data kan även vara användbart i receptionen eller varför inte i kafeterian?

Integrerad till Jeeves ERP 

Jeeves Visualization är integrerad till Jeeves ERP så all data som finns i affärssystemet går att visa och visualisera på ett enkelt sätt. Vårt ramverk är flexibel och byggt för att kunna utökas och vidareutvecklas över tid. Vi har både färdiga vyer som går att använda rakt av eller så hjälper vi er att ta fram precis den vyn ni behöver för att bli så effektiva som möjligt. Du kan även visa data på flera olika platser i verksamheten och informationen kan antingen uppdateras i realtid eller flera gånger per dag.

Bilden visar skärmar som används hos GT wire

Exempel på användningsområden 

  • Projektstyrd tillverkning 
  • Lager 
  • Produktion 
  • Inköp 
  • Godsmottagning 
  • Kvalitetsäkring 
  • Ekonomi 
  • IT ledning 
  • HR 

 

 

Jeeves Visualization gör skillnad

Det är bara fantasin som sätter gränser för hur ni bäst använder er data för att engagera medarbetarna och får alla att jobba mot samma mål. Vilken data skulle hjälpa just dig i ditt dagliga arbete? Hör av dig så kan vi hjälpa dig ta fram en vy som passar just er. 

Everbrand effektiviserar med Visualization

- På skärmarna visar vi olika KPI:er på hur det går för företaget och orderingången. Det gör det enklare för alla att veta vad vi behöver fokusera på. Jag tror att ju mer man delger sina anställda desto mer får man tillbaka. Och när alla ser hur vi ligger till så är det enklare att få med sig teamet och alla anstränger sig mer för att vi ska nå målen tillsammans. 

- Med skärmarna så blir informationen mer tillgänglig och alla kan ta del av den utan att behöva lära sig affärssystemet, det här är bra när vi har säsongsarbetare som kommer in. Det vi vinner mest på Jeeves Visualization är tid. Planeringen går mycket snabbare och alla får en överblick på vad som ska göras. Nu tar det bara 5 minuter att planera upp hela veckan. 

Alexander Axelsson
Bilden visar teamet hos Everbrand som planerar veckan