Lager- och inköpsoptimering

Easystock är en molnbaserad mjukvara för lager- och inköpsoptimering som snabbt och enkelt integreras till Jeeves ERP. Få rätt lagernivåer, jobba effektivare, förbättra efterfrågeprognoser, eliminera brister och minska överlager på ett enkelt och smidigt sätt. 

Bilden visar en kvinna som jobbar i ett lager

Få rätt lagernivåer och jobba effektivare med EazyStock och Jeeves ERP. EazyStock är designat för små och medelstora företag i distributionsintensiva miljöer som behöver få bättre kolla på lagret, öka servicegraden och samtidigt sänka lagervärdet. 

Med hjälp av lösningen är det enkelt och smidigt att komma igång med snabb ROI genom den färdiga adaptern till Jeeves ERP. Du kan automatisera tidskrävande och felaktiga manuella processer och förbättra efterfrågeprognoser och ta din lagerhantering till nästa nivå.   

Optimering i fyra enkla steg:   

 • Kom igång snabbt - koppla EazyStock till Jeeves ERP för att enkelt och smidigt komma igång med snabb ROI. 
 • Prognostisera - slipp kalkylblad och ta bättre informerade beslut med automatiserade efterfrågeprognoser. EazyStocks algoritmer genererar exakta prognoser som tar hänsyn till era specifika säsongsvariationer, efterfrågetrender och kampanjer.  
 • Optimera – beräkna automatiskt era lägsta och högsta lagernivåer utan att binda upp för mycket kapital. EazyStock beräknar beställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslagernivåer och mer. 
 • Beställ - inga fler gissningslekar, EazyStock beräknar orderkvantiteter så att ni får det ni behöver vid rätt tidpunkt. Spara tid genom automatiska orderförslag och schemalägg leverantörsbeställningar. Granska beställningsförslag och klicka för att bekräfta.  

Kom igång snabbt, prognostisera, optimera och beställ. Med EazyStock är det enkelt att ha rätt produkter på lager – i rätt tid. 

Vilka är fördelarna?  

 • Reducerade lagernivåer med 30 procent eller mer 
 • Förbättrad servicegrad  - våra kunder som använder EasyStock har ofta en servicegrad på minst 98 procent
 • Ökad effektivitet inom planering och inköp 
 • Möjlighet att identifiera och ta hand om överflödiga och obrukbara lagervaror
 • Minskad risk för slutförsäljning
 • Förbättrad lageromsättningshastighet
 • Minskat antal kostsamma ”sista minuten”-ordrar som måste fyllas
 • Bättre koll på leverantörsscheman och ledtider 

  

Bilden visar Easystock på en dator

Funktionalitet