Ett heltäckande affärssystem

Ett affärssystem (ERP) är ett omfattande och helintegrerade system för styrning och administration av viktiga affärsprocesser. Du kan i realtid övervaka allt från planering av produkt- och materialbehov till produktion och distribution, försäljning, kundtjänst och redovisning. 

Lär dig mer om affärssystem

Med Jeeves ERP får du förutom dessa standardfunktioner, även en uppsättning professionella funktioner som stödjer de mer komplexa processer en växande och föränderlig verksamhet medför. Det kan till exempel handla om koncerninterna transaktioner, dokumenthantering och lokaliseringar.

Det som gör Jeeves ERP speciellt är den högintelligenta och modelldrivna arkitekturen. Med systemets kraftfulla arkitektur och nyskapande utvecklingsplattform får du en unik kombination av fördelar i ett och samma affärssystem.

Om affärssystemet och produkten Jeeves ERP

Ett mobilt affärssystem

Jeeves ERP:s arkitektur i kombination med kraften från det alltid tillgängliga molnet möjliggör anpassad skärmuppritning i realtid. Arkitekturen har samma responsivitet som en Windowsklient, och den interagerar med användaren utifrån vem du är, vilket arbete du utför och till och med utifrån storleken på skärmen som du använder.

Det står allt mer klart att framtiden för professionell databehandling handlar om mobilitet. Jeeves arkitektur erbjuder en mobilitetslösning med oändliga möjligheter när det gäller att utveckla företagsunika och anpassade mobilappar. Den lägger också grunden för världens mest funktionsrika mobila affärssystem.

Ett anpassningsbart affärssystem

När man väl har specialanpassat och integrerat ett affärssystem fullt ut blir det ofta svårt och dyrt att uppgradera. Men så är det inte med Jeeves ERP. I systemets högintelligenta arkitektur förvaras alla systemändringar och integrationer på en särskild lagringsplats. Det innebär att våra kunder kan uppdatera sina system oftare och dra fördel av nya funktioner – utan att behöva bygga om eller betala igen för något som redan har byggts upp.

Arkitekturens plattform en användarvänlig designklient och kraftfulla verktyg för utvecklare. Det gör det möjligt att skapa individuellt anpassade lösningar. Du får också en öppen databasdesign och en flexibel API-driven web servicetjänst. Det gör systemet enkelt att integrera med molnsystem eller lokala system från tredje part – och med externa datakällor eller IoT (Internet of Things) -datakällor.

Varför ett anpassningsbart ERP är nyckeln till er digitalisering

Ett molnbaserat affärssystem

Tack vare Jeeves ERP:s unika arkitektur kan du använda systemet som en nyckelfärdig tjänst via ett privat moln – med komplett underhåll och kundsupport. Med Jeeves ERP får du förstås de vanliga fördelarna med molnbaserade produkter så som lägre kostnader, bättre systemprestanda och hög säkerhet. Men du kan också använda systemet till så mycket mer än en traditionell webbaserad SaaS-lösning eller ett molnbaserat system.

Därför är ERP i molnet säkrare och besvärligt

Ett svenskutvecklat affärssystem

Vårt affärssystem och dess unika arkitektur har redan från grunden konstruerats av svenska tekniker för att möta behoven hos växande svenska företag. Jeeves ERP har utvecklats, supporteras och underhålls av lokala industri- och produktexperter.

Vi är inte bara den ledande leverantören av svensktillverkad affärssystemsprogramvara – vi är också ett växande medelstort företag, precis som ditt företag. Vi talar ditt språk och arbetar på liknande sätt som du, och vi kan göra dina affärssystemsprojekt smidigare och effektivare. 

Prata affärssystemslösningar med Jeeves-experter