Jeeves eAttest

Jeeves eAttest är ett webbbaserat system som gör det enkelt och snabbt att attestera fakturor. En elektronisk faktura registreras i Jeeves ERP för att sedan distribueras automatiskt vidare i systemet till berörda användare

Bilden visar en kvinna som attesterar fakturor i sin dator

En faktura kan skickas till en eller flera attestanter enligt en fastställd attestkedja. Attestkedjan kan styras av regler – det finns ingen gräns för hur många regler man kan lägga in. När fakturan blivit attesterad flyttas den automatiskt  till den aktivitet som enligt regelverket är nästa fas. 

Matcha fakturor med inköpsordrar

Jeeves eAttest gör det även möjligt att matcha fakturor med inköpsordrar antingen manuellt eller automatiskt. Man kan välja om man vill matcha den totala summan eller summan per rad. Om matchningen godkänns avslutas fakturan och kan betalas direkt. Om matchningen inte går att genomföra, skickas fakturan automatiskt ut till den medarbetare som gjort beställningen för att matchas manuellt. 

När fakturan har attesterats av alla berörda parter i attestkedjan avslutas den automatiskt och är redo att betalas. 

Slipp pappersfakturor och bli mer effektiva

Jeeves eAttest är en perfekt lösning för dig som vill slippa hantera pappersfakturor eller få mer kontroll över attestprocessen med ett elektroniskt fakturaflöde. Företag som har många enheter spridda över stora geografiska områden och alltså måste administrera fakturor över bolagsgränser, på olika språk, valutor eller olika tidszoner kan också dra nytta av Jeeves e-Attest. 

Förkorta fakturornas ledtid

Med hjälp av Jeeves eAttest kan du effektivisera attestprocessen och förkorta fakturornas ledtid, och därmed minska kostnaderna förknippade med försent betalda eller ”försvunna” fakturor. Eftersom Jeeves e-Attest är en processdriven lösning, distribueras automatiskt relevanta artefakter, fakturan inräknat. Detta genom hela attestkedjan, vilken kan anpassas enligt kvalitetsstandarder som t.ex. ISO-standard. 

Jeeves eAttest är helt integrerat med Jeeves ERP så det krävs ingen klientinstallation. Det enda som behövs är en webbläsare för att du och ditt team snabbt ska komma igång och börja använda Jeeves eAttest.   

Bilden visar en person som använder en elektronisk faktura

Fördelar

  • Minskar tiden som behöver läggas på att kontrollera fakturaprocessen
  • Förkortade ledtider för fakturahantering
  • Färre förseningsavgifter
  • Gör det möjligt för vem som helst i organisationen att bli attestant genom att använda en enkel webbklient
  • Tack vare att Jeeves eAttest är djupt integrerat med kärnsystemet är det intiutivt och enkelt för användarna att komma igång
  • Billigt att implementera och underhålla
  • Fakturauppföljning och analys

Funktioner i Jeeves eAttest

Vill du veta mer om Jeeves eAttest? 

Kontakta oss så berättar vi mer!