Jeeves Business Intelligence

Jeeves Business Intelligence BI powered by Qlik Sense sammanställer snabbt och enkelt er data för försäljning, ekonomi, inköp och och produktion och presenterar den i lättöverskådliga dashboards med filtrerbara grafer och siffror. 

Bilden visar en person som analyserar data på en dator

Med hjälp av Jeeves BI får du en överblick på hur verksamheten går, utifrån olika perspektiv, men även möjligheten att fritt dyka ner i bakomliggande detaljer för att ställa ytterligare frågor eller ta ut egna rapporter.

Utvecklar och förbättrar din verksamhetsuppföljning

Jeeves BI riktar sig till distribuerande-, tillverkande- och tjänstelevererande företag som vill utveckla och förbättra sin verksamhetsuppföljning. Oavsett om det handlar om att bevaka kritiska nyckeltal, analysera nuläge mot plan eller identifiera orsaker bakom en trend så är Jevees BI verktyget för er.

Separata applikationsområden

Jeeves BI består av fyra separata applikationer för försäljning, ekonomi, inköp och produktion. De är byggda på ett gemensamt datalager i Qlik Sense och hjälper dig snabbt visualisera er data så att ni enklare kan ta del av informationen och ta snabbare och bättre affärsbeslut.  

Varje applikation har en dashboard som innehåller dagsaktuellt värde på olika KPI:er, samt grafer som återspeglar proportioner, trender och avvikelser för de faktorer som nyckeltalen beräknas från. På en analysvy kan de bakomliggande transaktionerna identifieras, filtreras och exporteras till Excel. På en rapportvy kan ni fritt bygga och exportera egna grafer utifrån de dimensioner och nyckeltal som ingår i datalagret. 

Flexibelt och på ditt sätt

Till skillnad från många andra analysverktyg begränsas inte användaren till i förväg fastställda frågor. Med Jeeves BI kan ni göra multidimensionella analyser och utifrån resultatet fritt ställa nästa fråga. En fråga ni kanske inte visste att ni hade. 

Bilden visar Jeeves BI

Fördelar

 • Jeeves BI erbjuder strukturerade och lättförståeliga översikter för snabb uppföljning av KPI:er och fördjupade analyser
 • Skräddarsydda användargränssnitt anpassas efter varje kunds unika behov, vilket ger en personlig och flexibel användarupplevelse
 • Djupare insikter erhålls genom att jämföra aktiva transaktioner med historisk data, vilket hjälper till att identifiera trender och utvecklingsmöjligheter
 • Möjligheten att ställa frågor utifrån en multidimensionell analys leder till upptäckter av oväntade samband och en fördjupad förståelse för verksamheten
 • Self-service funktionalitet i custom report gör det möjligt för användare att snabbt skapa egna grafer och rapporter utan hjälp från externa konsulter

Analysexempel

 • Jämför saldon och budgeter för att bedöma finansiell prestanda
 • Analysera täckningsbidrag och lönsamhet på kundnivå för att identifiera nyckelkunder och potentiella förbättringsområden
 • Övervaka orderstock och leveranser i förhållande till uppsatta mål
 • Jämför omsättning och kredittider på kundnivå för att bedöma kreditrisker
 • Analysera leveransprecision och omförhandla leveransvillkor vid behov
 • Spåra inköpsvolymer över tid för att identifiera säsongstrender och tillväxtmönster
 • Utvärdera leverantörernas andel av inköpsvolymen för att identifiera nyckelleverantörer och förhandlingsstrategier

 

Funktionalitet