Schalins Ringar

Mobilt ERP ger Schalins smartare tillverkning

Med ett mobilt ERP kunde Schalins Ringar införa lager- och produktionsstyrning och få fler medarbetare att använda affärssystemet som sitt dagliga verktyg än vad som annars varit praktiskt möjligt.

Unik tillverkning har många utmaningar

En vigselring är något kunden förväntar sig ska vara unik. Företaget Schalins servar därför med tusentals modeller, olika guldtyper, olika ringbredder, olika ädelstenar – som kunden själv får komponera efter tycke och smak.

Varje dag tillverkar Schalins Ringar som inte är den andra lik. Varje dag har de unika kundorder och varje order inte mer än en ring. Kunden förväntar sig också en snabb leverans och tillverkningstiden är ofta inte längre än 1-3 dagar.

Produktionen hos Schalins börjar i smältugnar och sedan i ringämnesdragare för att fortsätta med manuella såväl som datorstyrda svarvar och fräsar, gravering, ädelstensinfattning, polering och kvalitetskontroller. De manuella arbetsmomenten är många.

Jeeves ERP för Projektstyrd Tillverkning | Jeeves ERP

Mobilt ERP sparar tid och minskar fel

För att effektivisera och underlätta sin vardag i en komplex kund-, order- och tillverkningsmiljö valde Schalins att investera i en ny lager och produktionsstyrning. Med ett Mobilt ERP skulle man förenkla för användarna.

- Vi såg fördelarna med ett systemstöd där uppgiften går att utföra direkt där det behövs. Med ett mobilt ERP fick vi dessutom ett enkelt gränssnitt i en smartphone som alla kan använda. Vi sparar tid och minskar fel, säger Maria Petterson, verksamhetsutvecklare och ekonomichef.

När en medarbetare ska plocka ihop de komponenter som behövs till en produktionsorder läser hen bara av komponenternas streckkod med mobilen, som i sin tur kopplar denna direkt till tillverkningsordern i affärssystemet. Produktionen blir därför ständigt uppdaterad och felen blir färre.

- Tack vare Jeeves Mobilitet är produktions och lagerstyrningen nu möjlig hos oss trots de otroligt snabba flödena, förklarar Maria.

Läs rapporten: De affärssystemen stödjer din digitalisering bäst

En effektivare kvalitetskontroll

Hos Schalins är kvaliteten på produkterna a och o. Ibland upptäcks skador i ringämnet först när vissa arbetsmoment har genomförts och man måste börja om. Ibland uppstår skador.

- Med mobilappen får vi bättre framförhållning. Nu kan vi lättare ta tag i problem när de dyker upp och oftast lösa dem. När vi upptäcker problemen för sent tar det mer tid att lösa dem och vi gör det inte lika effektivt, fortsätter Maria.

Proaktivitet genom hela organisationen

I mobilappen har inte bara Maria koll utan det har många andra också. Det innebär att medarbetarna själva kan se när de borde hjälpa till vid andra arbetsmoment istället för att behöva bli ombedda. Medarbetarna hjälper varje dag aktivt till att produktionsmål uppnås och det skapar en involverande och proaktiv kultur.

- Förutom att vi har byggt in all arbetsrapportering i appen har vi även byggt in funktioner för att hantera material i lager. Flytt av material, impulsinventering, även det underlättas av att medarbetarna kan göra det i mobilen, säger Maria Pettersson, ekonomichef och verksamhetsutvecklare.

Schalins of Sweden vinner Jeeves Innovation Award | Jeeves ERP

Mobilitet – digitalisering ute på golvet och inte vid en terminal

Digitalisera eller dö upprepas ofta idag. Många förstår att man måste tänka utanför ramarna, men hur mycket? Göra som Tesla som överraskade bilindustrin? Göra som Netflix som överraskade filmindustrin? Börja med 3D-printing?

- Istället försöker vi gräva där vi står. I ett företag är det kanske bara en bråkdel av de anställda som använder affärssystemet i en dator. Jeeves Mobilitet möjliggör istället att man kan digitalisera verksamheten på fantastiska sätt, säger Johan Rehde, verkställande direktör på Schalins Ringar.

I och med Jeeves Mobilitet kan så många fler medarbetare använda informationen som finns i Jeeves ERP.

- Så många arbetsmoment är plötsligt digitaliserade och tillverkningen blir effektivare samt att personalen bättre driver på mot företagets mål. Idag är det hela 43 procent av de anställda som använder Jeeves ERP tack vare Jeeves Mobilitet. Fler borde inse dess fördelar avslutar Johan Rehde, verkställande direktör.

3D-konfigurator öppnar dörren för Schalins of Sweden's utlandsexpansion | Jeeves ERP

Läs mer om Jeeves moblitet