Så kan du spara pengar och bli mer effektiv med ett WMS

Bilden visar två personer som jobbar på ett lager

Ett Warehouse Management System (WMS) är det vi på svenska kallar ett lagerhanteringssystem eller lagersystem. Enkelt förklarat är ett WMS alltså ett IT-system som är utformat för att kontrollera, stötta och optimera den dagliga verksamheten på lagret. 

Ett WMS underlättar din vardag genom att det hanterar hur du gör din dagliga planering, organisering, bemanning, styrning och kontroll av ditt lager så att du på det mest optimala sättet kan hantera och förflytta varorna på ditt lager. Med ett effektivt WMS har du tillgång till data och information i realtid vilket gör att du har bättre koll på ditt lager och kan ta bättre beslut. 

Ett system lika mobilt som medarbetarna

De flesta lager är stora och personalen som jobbar där är oftast på språng. Varorna flyttas oftast runt i lagret och för att klara av det behövs ett lagerhanteringssystem som är mobilt så att du har tillgång till det oavsett var du befinner dig. Med ett mobilt lagersystem har du full inblick och kontroll över lagret direkt i din mobil eller surfplatta och kan på så sätt arbeta så proaktivt och effektivt som möjligt. 

Varför behöver de flesta ett WMS? 

Varför företag väljer att införskaffa ett lagerhanteringssystem är för att kunna uppfylla krav och förväntningar i det höga tempo som förväntas av kunderna idag. Kunderna räknar med en förbättrad köpupplevelse, genom hela kedjan från order till leverans. 

Därför är det otroligt viktigt att alla delar i distributionskedjan finns på plats för att kunna tillgodose kundernas behov. En annan anledning är helt enkelt att man har vuxit ur sina tidigare lagerhanteringsprocesser, har man arbetat manuellt eller med enklare funktionalitet från sitt ERP behöver man kanske ett digitalt verktyg som kan stötta medarbetaren när det blir för mycket att själv hålla koll på.

Ett WMS är en ovärderlig hjälp på ett lager när det gäller alla förflyttningar som kan ge upphov till fel. Ta inleveranser till exempel där finns det alltid risk för fel. Vart ska godset ta vägen efter inleverans, ska det till någon kontroll, ut på lagret, till någon kundorder eller till produktionen? Alla de här beslutspunkter har systemet koll på och vet vart det ska flyttas. Om du gör det manuellt så måste du gå till en dator och sitta och knappa manuellt och här ökar risken markant för att det blir fel” Torbjörn Andersson, WMS expert hos Jeeves

Integrerat till affärssystemet

Ett lagerhanteringssystem kan vara fristående eller fungera som en integrerad del till ditt affärssystem (ERP). Det finns system med endast enklare lagerfunktioner och andra som är så pass komplexa att de kräver personal som endast jobbar med systemet, helt enkelt olika typer av WMS-system. Vilket system du behöver är beroende av ditt behov, vilket typ av lager du har, vad dina kunder värdesätter högst, storlek av lager och volymen på materialrörelsen.

Lager ut är pengar in och det ett affärssystem gör är att hantera uppgifter som order, inköp och fakturering av dina varor, vissa kan klara sig med detta och hantera lagret manuellt men idag har vi en så pass hög digital utvecklingstakt att många företag behöver komplettera med ett integrerat WMS-system. 

Ta beslut "on the fly"

Det finns flera fördelar med att ha ett WMS som är integrerat med affärssystemet, då fungerar WMS:et som en förlängning av affärssystemet. Då jobbar ni hela tiden med realtidsuppgifter till och från affärssystemet. På så sätt minimerar ni antalet manuella fel och får en bättre överblick. Ett exempel är saldofel som har en negativ inverkan både på leveranskvalitén och den interna effektiviteten när saldot inte stämmer. Ni kan även ta beslut ”on the fly” då ni alltid har rätt data att utgå ifrån. 

- ”Lagermedarbetarna får en helt ny vardag i och med introduktionen av Jeeves WMS. Och det hör vi från flera håll. De har fått en bättre överblick över vad som behöver göras och behöver inte stressa fram och tillbaka mellan lagerhyllorna och datorerna eftersom alla uppdrag löses på plats. Färre misstag görs och de blir mer effektiva” Thomas Vaktel Bufab som använder Jeeves WMS

Fördelar med ett WMS-system

 • Tydlig koll över dina varor från första inleveransen till utplocket
 • Tillgång till WMS-systemet direkt i din mobil eller surfplatta
 • Total insyn och kontroll över lagerprocesserna i realtid
 • Upprätthåller optimala lagernivåer
 • Minskar risk för fel
 • Möjlighet att effektivisera rörelser inom lagret
 • Minska den tid som medarbetarna ägnar sig åt manuellt arbete, låt systemet läsa streckkoder
 • Ett tydligt arbetssätt ger nöjdare personal och förenklar introduktionen av nyanställda
 • Förenkla inventeringen
 • Automatisera viktiga affärsprocesser med flexibla och anpassningsbara funktioner, sparar tid och pengar
 • Tillåter att alla medarbetare kan arbeta mobilt där de är på lagret 
 • Med ett integrerat system som kopplat till ert ERP kan ni samla all information om lagret och distributionen i affärssystemet för att fatta enklare beslut och göra rätt prioriteringar
 • Större lönsamhet, minskat svinn och större transparens och spårbarhet

WMS-system ger en kostnadsminskning på 20-30 %

I en objektiv marknadsanalys av lagerhanteringssystem i Skandinaven från HerbertNathan & Co kan man läsa att de ser en kostnadsminskning på 20-30 % och en ROI mellan 9-18 månader.