Jeeves ERP för Life Science

En lösning unikt utformad för att optimera och automatisera för bolag som hanterar läkemedel och kosmetika eller arbetar med bioteknik eller hälsovård

Bilden visar en DNA sträng

Life Science & Medical Device - en bransch fylld av utmaningar

Jobbar du inom Life Science och Medical device har du förmodligen märkt av en ökad global konkurrens, högre kostnadsfokus inom sjukvården och fler branschspecifika bestämmelser som innebär krav på ökad regelefterlevnad, spårbarhet, dokumentation och administration. 

Dessutom blir det fler marknadskanaler, en mer komplex distribution och flera förpackningsalternativ. Ni är förmodligen inte ensamma med att arbeta i egna silos med tidskrävande manuella moment och komplicerade attestflöden, som dels utgör en säkerhetsrisk med också ger ökade ledtider. 

Oavsett vilka utmaningar du står inför, vet vi att det idag är svårare än någonsin att behålla marginalerna och uppfylla aktieägarnas krav på lönsamhet. Genom ett flexibelt affärssystemsstöd hanteras utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mervärde för kunderna.

Med Jeeves för Life Science & Medical Device hanterar du utveckling, tillverkning och distribution i  multipla bolag, flera lagerställen, regioner och länder. 

Hjälper dig möta de specifika krav som finns för branschen: 

  • Recepthantering,
  • QC hantering,
  • Revisionskontroll
  • Spårbarhet

Jeeves ERP för Life Science & Medical Device är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy den specifikt för ditt företag. Vår ERP-lösning stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter din organisation där du är i dag och förbereder dig för var du vill vara i morgon. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.