Jeeves ERP för Metallindustri

En lösning unikt utformad för att optimera för bolag med handel och förädling av metall

Bilden visar metallindustrin

Metallindustrin - en bransch i ett generationsskifte

Dagens förändrade köpmönster påverkar branschen i stor utsträckning. För att möta konkurrensen och hitta nya möjligheter behövs ett effektivt logistikflöde genom hela värdekedjan, en prognoshantering som kontinuerligt känner av marknadssvängningar, obegränsade möjligheter till differentierade priser, rabatter och dimensioner. Industrin har även problematik med flera enheter på samma artikel (kilo/meter/styck) både vid försäljning och lagerhållning.

För att du ska kunna spara in flera moment i din egen tillverkningsprocess behövs det i många fall erbjudas ett mervärde i form av vidareförädling i ett eller flera steg genom att ombesörja förarbetet. 

Genom ett flexibelt affärssystemsstöd hanteras utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mervärde för kunderna.

Jeeves ERP anpassat efter era unika behov

Med Jeeves för Metallindustri hanterar du dagens utmaningar och mycket mer. 

Distribution och handel kan ske genom: 

  • Multipla bolag
  • Flera lagerställen

Lagret optimeras med hjälp av: 

  • Prognoser
  • Servicegrad
  • Täckdagar
  • Kalendrar
  • Plocktider
  • WMS

Vertikalen är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy en lösning specifikt för ditt företag, som stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter din organisation där du är i dag och förbereder dig för var du vill vara i morgon. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.