Jeeves ERP för Livsmedel

En lösning speciellt utformad för att optimera och automatisera verksamheten för handelsbolag inom livsmedelsbranschen, livsmedelsproducerande bolag och bolag som tillverkar maskiner för livsmedelsbranschen

Bilden visar en maskin som tillverkar ris eller gryn

Livsmedelsbranschen - en bransch med ökat kostnadsfokus, tillverkningskrav och möjligheter

Jobbar du inom livsmedelsbranschen har du förmodligen märkt av en ökad global konkurrens, högre kostnadsfokus och fler branschspecifika bestämmelser som innebär krav på ökad regelefterlevnad, spårbarhet, dokumentation och administration. 

Dessutom ökar marknadskanalerna och det blir en mer komplex distribution och flera förpackningsalternativ. Många inom livsmedelsbranschen arbetar helt i onödan i silos med tidskrävande manuella moment och komplicerade attestflöden, som dels utgör en säkerhetsrisk med också ger ökade ledtider. 

Oavsett vilka utmaningar du står inför, vet vi att det idag är svårare än någonsin att behålla marginalerna och uppfylla aktieägarnas krav på lönsamhet. 

Genom Jeeves ERP för livsmedelsbranschen får ert företag ett flexibelt affärssystemsstöd som hanterar utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att skapa många fördelar för företag i livsmedelsbranschen.

Med Jeeves för Livsmedelsbranschen hanterar du: 

  • Projekt med flera intressenter
  • Utveckling
  • Revisioner
  • Tillverkning
  • Distribution i multipla bolag, flera lagerställen, regioner och länder
  • Service och eftermarknad

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.