Jeeves ERP för Parti- och agenturhandel

En unik lösning specifikt utformad för att optimera och automatisera för grossister, mellanhänder, agenturer och detaljhandel

Bilden visar ett lager med kartonger staplade på hyllor

Parti- och agenturhandeln - en bransch i förändring

Dagens förändrade köpmönster påverkar partihandeln i stor utsträckning. Drivkrafter såsom den tekniska utvecklingen, en växande e-handel och en ökad internationalisering, skapar både möjligheter och utmaningar. 

Den ökade globala konkurrensen och möjligheten till att handla och söka information på webben, påverkar alla i branschen genom minskade marginaler. För att möta konkurrensen och hitta nya möjligheter behövs ett effektivt logistikflöde genom hela värdekedjan, en prognoshantering som kontinuerligt känner av marknadssvängningar, obegränsade möjligheter till differentierade priser och rabatter, kundunik branding/förpackningar, tidsstyrda sortiment och priser med mera.

Genom ett flexibelt affärssystemsstöd hanteras utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mervärde för kunderna.

Med Jeeves ERP för Parti- och Agenturhandel hanterar du dagens utmaningar och mer därtill. Med Jeeves flerföretagshantering kan en effektiv distribution och handel ske i multipla bolag och flera lagerställen. 

Lagret optimeras genom hantering av:  

  • Prognoser
  • Servicegrad
  • Täckdagar
  • Kalendrar
  • Plocktider
  • WMS

Vår branschlösning är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy den specifikt för ditt företag. Lösningen stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter din organisation där du är i dag och förbereder dig för var du vill vara i morgon. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.