I Jeeves applikationsområde för Supply Chain kan du kontrollera dina processer och fatta beslut som kommer att maximera lönsamheten i din verksamhet genom att minska arbets- och transportkostnader och förbättra lagerkorrekthet.

I Jeeves ERP kan ni själva lätt bygga ett affärssystem som era konkurrenter inte har tillgång till, en tilläggslösning i taget:

 • Skapa arbetsflöden som kommer att bevara allt det som är unikt med ert företags försörjningskedja, alltifrån inköp och lagerhållning till varureturer.
 • Integrera systemets funktioner med annan utrustning och andra system som är viktiga för försörjningskedjan, såsom etikettskrivare, skanners, handenheter, EDI, WMS-system, automatiserade lagrings- och hämtningssystem och andra applikationer som stärker företagets processer.
 • Sök i vilket fält som helst eller kombinera sökningar för att besvara frågor och lösa problem som rör företagets leverantörer och partners.
 • Flytta, lägg till eller ta bort fält samt skapa egna flikar, knappar och rapporter. 

 


 

Grundfunktionalitet

Lagerhantering

Lagerfunktionaliteten i Jeeves ERP hjälper er att hantera lagerprocesser, från kostnad och kontroll till inventering och planering. Systemets funktioner vilar på en robust, flexibel produktdatastruktur som gör det möjligt för er att detaljerat klassificera, spåra och övervaka era produkter och artiklar, såsom varianter, säsongsanpassade produkter och kostnader. Med lagerhanteringsfunktionerna i Jeeves ERP kan ni bland annat genomföra fysisk inventering och sätta upp funktioner för lagerkontroll som tar fram rapporter över lagersaldon enligt de regler ni fastställt. Det kan t.ex. vara rapporter angående tillgängliga saldon, reserverade/bokade saldon, maximala saldon för lagervaror, eller ledtider för icke lagerhållna artiklar. Tack vare funktioner som gör det möjligt för er att utföra ABC-analyser av säkerhetslager och lageromsättningshastighet hjälper Jeeves lagerfunktioner ert företag att minimera sina fraktkostnader. Systemets lageranpassade design gör det möjligt för er att spåra kostnader och försäljningshistorik över flera lagerställen, platser och hyllor, oavsett var i världen dessa befinner sig. Artiklar kan också spåras med serienummer, LOT eller Batch för total spårbarhet genom hela systemet, vilket är ett krav inom många verksamheter. Lagervärdering kan göras baserat på en rad olika metoder, såsom FIFO, genomsnittspris eller standardpris från beräkningsunderlag. I systemet finns också stöd för mer avancerade lagerhanteringsfunktioner som fungerar som ett stöd för, eller som en ersättning för, era prognos- och planeringsbehov. Bevisade statistiska formler kan hjälpa företaget att hantera planer för säsongsprodukter eller produkter med låg omsättning. När prognoser avviker från det normala meddelar systemet er om det. Du kan utföra lageruppgifter effektivt med mobilapp för lagerhantering.

Lagerpåfyllning

Lagerpåfyllningsfunktionerna i Jeeves ERP kan ta fram noggranna prognoser som hjälper er att förutsäga vad kunderna kommer att köpa. Systemet kommer också med en automatiserad funktion för anskaffning som automatiskt genererar inköpsordrar och flyttordrar.

Inköp

Inköpsfunktionaliteten i Jeeves ERP hjälper ert företag att hantera hela inköpsprocessen — från behovsberäkningar till matchning av leveranser med leverantörens fakturor, skapande av leverantörsstatistik och utvärderingar. Jeeves Inköp är skapad för att ni ska kunna hantera alla typer av leverantörer, både lokala och internationella, men även hur många leverantörsspecifika regler som helst. Om t.ex. leverantörer använder sig av en annan betalningsmottagare eller inköpsmetod kan systemet hantera det. Systemet kan också hantera flera valutor eller språk. Inköpspriser kan läggas in manuellt eller länkas till avtal, prislistor eller fasta priser. Inköpsordrar kan skapas på flera olika sätt. De kan t.ex. genereras från köpeavtal, rekvisitioner, kundordrar eller nettobehov. Jeeves Inköp kan ta fram föreslagna leveransdatum baserade på leverantörers leverans- och transporttider. Det hjälper ert företag att planera produktionsverksamheten och göra inköp vid rätt tillfällen. Standardformulär och rapporter hjälper er också att övervaka inköpsstatistik och leverantörsprestanda så att ni kan basera era beslut på relevant information.

Leveranser

Jeeves ERP stödjer flera olika sätt att hantera leveranser, allt från direktleveranser till en mer detaljerad leveransplanering. Plocklistor kan skapas antingen order för order eller genom att man skapar plockuppdrag där man plockar flera ordrar samtidigt. Systemet kan också hantera packning, skapa olika fraktdokument, hantera delleveranser och restordrar, samleveranser och ta fram bipacksedlar.

 

Intergrationer och tilläggslösningar

Jeeves ERP kan byggas ut med ett antal integrationer och kompletterande lösningar. En del av dem är konstruerade av Jeeves, andra är byggda i samarbete med ledande programvarutillverkare eller specialkonstruerade av våra produktexperter. I lösningarna används systemets öppna arkitektur och verktyg för att konstruera serviceåtgärder. Extra tilläggslösningar inkluderar:

 • Ettikettutskrifter
 • Streckkodsläsare
 • Electronig Data Interchange (EDI)
 • Warehouse Management Systems (WMS)
 • Automated Storage and Retrieval Systems
 • Shipment Booking Software
 • Delivery Tracking Systems
 • Billing Applications
 • Beslutsstöd - Business Intelligence (BI)
 • eSales Kundportal
 • Inter Company Transactions (ICT)
 • EazyStock
 • Transporthanteringssystem