Vilka är de största fördelarna med Jeeves WMS?

Bilden visar kartonger på ett band i ett lager

Jeeves WMS är superhjälten som hjälper till att hålla ordning på lagret, effektiviserar in- och utleveranser och gör så att manuell hantering av plocklistor och annat är ett minne blott. En som är expert på WMS hos oss är Torbjörn ”Tobbe” Andersson, han har varit involverad i de flesta kundprojekt där vi har implementerat WMS. Här berättar han vad det är som gör Jeeves WMS så bra.

Tobbe har jobbat på Jeeves ungefär lika länge som Jeeves WMS har i funnits i vår produktflora, nämligen 10 år men har lång erfarenhet av Jeeves ERP innan dess. Som ansvarig för tilläggslösningar inom Services har han varit involverad i mer än 60 kundprojekt som sällan har varit det andra likt.

- Det jag gillar mest är alla spännande utmaningar och att jag aldrig vet vad nästa utmaning är. Inte heller vad nästa kund kommer vilja ha.  Det roligaste är när kunden blir nöjd och när jag får vara med och förbättra kontinuerligt.

Vad är Jeeves WMS? 

Vad är då ett WMS? Själva förkortningen står för Warehouse Management System och Jeeves WMS är integrerat med Jeeves ERP och fungerar som en förlängning av affärssystemet.

Integrerat med Jeeves ERP och förenklar i alla led

- Jeeves WMS är en skräddarsydd lösning för lagret där du har en mängd mobila funktioner. Det är en enorm fördel att vara mobil på ett lager och att hela tiden jobba med realtidsuppgifter till och från affärssystemet. Det här gör att du minimerar antalet manuella fel och får en bättre överblick, säger Tobbe. 

Just det här med att det är integrerat och realtidsuppdateringarna är unikt berättar Tobbe.  

- En viktig skillnad mot andra integrerade WMS lösningar är att Jeeves WMS kommunicerar direkt med affärssystemet. Fördelen blir att informationen alltid är aktuell och att våra kunder kan fatta beslut ”on the fly”. Med andra integrerade WMS är det vanligaste att man läser in och ut data ett par tillfällen per dag och man får då ett system utanför affärssystemet, säger Tobbe.

- Men missförstå mig inte, ibland kan det vara en fördel att ha det så också beroende på storlek och komplexitet. Det är något man som kund ofta vill diskutera med oss, förklarar Tobbe.

- Utan ett WMS skriver lagerchefen oftast ut plocklistor på morgonen som fördelas ut till medarbetarna. Om något ska ändras blir det en hel del letande efter rätt lista och det här tar tid och det är lätt att det blir fel. Om du däremot digitaliserar så skapas plocklistorna löpande under dagen och om det blir en förändring är det enkelt att trycka ut det till alla medarbetare, förklarar Tobbe.

Vilka är fördelarna med Jeeves WMS?

Tobbe berättar att den största fördelen med Jeeves WMS är flexibiliteten, i sann Jeeves anda så ska det vara lätt att anpassa. Och det är det också, av de lite mer än 60 kunderna vi har som använder Jeeves WMS så vill de flesta ha det på sitt unika sätt. Det här är något vi försöker tillgodose, det är viktigt att vi kan leverera det där lilla extra så att de känner sig nöjda.

- Ta till exempel det här med att plocka en kundorder, hur många olika sätt kan det finnas att göra det på? Ganska många om man ser till hur våra kunder har valt att göra, idag har vi 15 olika sätt som kunderna gör det på. Det talar en del för hur flexibelt systemet är och för vilka krav våra kunder har idag, berättar Tobbe.

- Dessutom har Jeeves WMS ett avskalat och enkelt gränssnitt som är lätt att förstå för användaren. Användarna förstår intuitivt vad de ska göra, det är lätt att lära sig och lätt att ta till sig. Det är även svårt att göra fel. Om man får ett fel så ska man veta vad det beror på. Systemet ger förslag på vad det kan bero på, vad kan man testa, förklarar Tobbe.

- Ett WMS är en ovärderlig hjälp på ett lager när det gäller alla förflyttningar som kan ge upphov till fel. Ta inleveranser till exempel där finns det alltid risk för fel. Vart ska godset ta vägen efter inleverans, ska det till någon kontroll, ut på lagret, till någon kundorder eller till produktionen? Alla de här beslutspunkter har systemet koll på och vet vart det ska flyttas. Om du gör det manuellt så måste du gå till en dator och sitta och knappa manuellt och här ökar risken markant för att det blir fel, avslutar Tobbe.

I nästa inlägg får du svar på hur du kommer i gång med Jeeves WMS och får Tobbe bästa tips inför implementationen, missa inte det! 

Så kommer du i gång med Jeeves WMS | Jeeves ERPÄr du nyfiken på att veta mer om Jeeves WMS? Läs mer här