Jeeves WMS (Warehouse Management System) är en mobil lagerhanteringslösning som är helt integrerad med Jeeves ERPs standardprocesser. Tack vare att lösningen harmoniserar så väl med arbetsflödet, det intuitiva användargränssnittet och att det är enkelt att installera och sätta upp kan du börja använda Jeeves WMS på nolltid.  

Det är enkelt att specialanpassa Jeeves WMS, vilket gör det möjligt att forma applikationen så att den passar just er unika distributionsmiljö. Jeeves WMS är byggt för framtiden, både från ett teknologiskt perspektiv och Jeeves ERP-perspektiv. Applikationen körs i Chrome och har en responsiv design för att kunna köras på många olika enheter, allt från datorer och surfplattor till telefoner.  

Som medarbetare på ett lager är man alltid i rörelse. Jeeves WMS gör det möjligt för er att vara ännu mer mobila.   

 


 

Fördelar med Jeeves WMS

  • Effektiviserar in- och utleveranser - inga fler manuella plocklistor
  • Mobilt - ni har affärssystemet med er och slipper gå fram och tillbaka till terminalerna
  • Få en bättre överblick både på lagret och på vad som behöver göras
  • Integrerat med Jeeves ERP - du har alltid tillgång till rätt information och kan ta beslut enklare
  • Enkelt att förstå - nya medarbetare kommer igång snabbt
  • Spara tid genom att låta systemet läsa etiketter och streckkoder
  • Minimerar saldofel och blir mer effektiva, dessutom har inventering har aldrig varit enklare
  • Automatisera viktiga affärsprocesser tack vare flexibla och anpassningsbara funktioner
  • Snabbt att komma igång - spara tid på utbildning, installation och uppsättning

 

 

12 smarta funktioner i Jeeves WMS

Uppdrag

Jeeves WMS är uppbyggt runt flera uppdragstyper. Du styr enkelt vilka medarbetare som ska ha tillgång till vilka uppdrag beroende på roll. Det är enkelt att se nya uppdrag då dessa prioriteras och presenteras i en kö i användargränssnittet. Användarna accepterar uppdrag enligt prioriteringsordning och utför dem. 

Arbetsområden

Jeeves WMS arbetar med ”zoner”, vilket vanligen är en samling lagerplatser. Ett ”arbetsområde” utgörs av en eller fler zoner. En användare kan tilldelas en eller flera arbetsområden. När de loggar in väljer användaren ett arbetsområde och kan då se vilka uppdrag som behöver utföras i det aktuella arbetsområdet.

Godsmottagning

Med Jeeves WMS blir det mer effektivt att ta emot gods. I systemet finns det verktyg som gör att man lätt kan lägga in inköpsordrar. Det går också att registrera eventuellt saknade följesedlar eller skadat gods samt att låta systemet automatiskt tilldela användaren uppgiften, till exempel att placera varorna på rätt lagerplats när de tagit emot leveransen. Jeeves WMS stödjer även olika rapporterings- och etikettapplikationer som ni kan använda för att skriva ut etiketter vid leveranser. Jeeves WMS är redan från början fullt integrerat med vår egen tilläggsapplikation Jeeves Printing Service. 

Placeringsuppdrag

När själva varumottagningen är avslutad så kommer systemet att räkna ut vilken den bästa lagerplatsen är för varan enligt era inställningar. Uppdraget kan genomföras genom att först skanna artikel, parti och/eller serienummer och sedan skanna slutdestinationen. 

Påfyllning

Jeeves WMS kommer med en bokningslogik för produktionsordrar. En produktionsenhet blir tilldelad en lagerplats där material kan bokas. Om detta inte går, kan användaren skapa ett flyttuppdrag för att flytta varor från lagret till produktionen. I Jeeves WMS kan ni också lägga in minimum- och maximumgränser gällande kvantitetsnivåer på produktions- eller lagerplatser. När innehållet på en lagerplats underskrider minimigränsen och behöver fyllas på skapas automatiskt ett arbetsuppdrag för att åtgärda detta. Det finns också en Kanban-funktion, vilket innebär att man skannar ett kort för att skapa en arbetsuppgift.

Flytt av färdiga varor

När producerade varor placeras i en produktionszon, vilket antingen sker automatiskt eller genom att någon klickar på en knapp på arbetsordern, skapas en arbetsuppgift för att varan ska flyttas till en lämplig arbetsstation eller lagerplats. Färdiga varor kan antingen vara lagerstyrda eller orderspecifika.  Orderspecifika produkter flyttas oftast till ett område för färdiga varor, medan lagerstyrda varor flyttas till lagret. 

Orderutplock

När en order är bokad och frisläppt för utplockning kommer de att visas i listan över vilka uppdrag som står på kö. En användare kan sedan lägga till en eller flera ordrar till sin plocklista och börja plocka ihop produkterna. Inställningar gör det möjligt för en användare att boka ut en order ur systemet, eller att flytta artiklar från en lagerplats till en annan på vägen till sin slutdestination. En slutdestination kan vara lagret för färdiga varor. 

Inventering

Inventeringsjournalen ger er möjlighet att skapa referenspunkter för varje produkt, inklusive dess lagerposition, associerade lagerplatser samt kvantitet. I inventeringsjournalen visas också kvantitet för räknade och oräknade artiklar och resultaten visas direkt i gränssnittet. Jeeves WMS medger också nollpunktsinventering vid utplock eller lagerflytt samt logiska tester och andra regler för att räkna direkt på plats. Om ni väljer att lägga till applikationen Jeeves Cycle Count får ni tillgång till ännu flera robusta funktioner för att kunna försäkra er om att ni får ett korrekt lagervärde vid inventering. 

Så blir inventering och lagersaldo enklare med Jeeves WMS | Jeeves ERP

Manuella lagerflyttningar

I Jeeves WMS finns det två olika funktioner för manuell lagerförflyttning. Man kan antingen flytta en produkt direkt från punkt A till punkt B, eller så kan man genomföra flytten i två steg genom att först plocka en vara, placera den i uppdragskön och sedan placera den på sin slutgiltiga plats. Det senaste alternativet är det bästa sättet att hantera stora avstånd mellan platser eller om man plockar många artiklar på en och samma gång. 

Etiketter och rapporter

Jeeves WMS kan samarbeta med alla rapporterings- eller etikettapplikationer ni kan tänkas använda. Applikationen Jeeves Printing Service innehåller en mängd funktioner för att skapa etiketter och är fullt integrerad med Jeeves WMS. Inne i appen hantera man utskrifter av rapporter och etiketter och vilka skrivare man vill använda för att skriva ut dem. Det är också möjligt att ställa in automatiska meddelanden för avlägsna processer. Titta på videon nedan för mer information om Jeeves Printing Service. 

Språk

Jeeves WMS finns i nuläget på svenska, engelska och tyska. Kontakta oss om ni önskar tillgång till flera språk.

Inställningar

Jeeves WMS levereras med sitt eget program för inställningar, vilket gör det möjligt för er att anpassa både era processer och applikationen. Programmets flexibilitet tillåter också att förändringar görs i systemet för att vidare anpassa processer och arbetsflödet när verksamheten växer. 

Lästips för dig

Vi borde ha börjat med Jeeves WMS tidigare! | Jeeves ERP

Så kommer du i gång med Jeeves WMS | Jeeves ERP

Vilka är de största fördelarna med Jeeves WMS? | Jeeves ERP