Jeeves WMS passar företag vars organisation består av både tillverkningsverksamhet och distributionsverksamhet där standardfunktioner räcker för att kunna hantera de lagervaror, utrustning, lageryta och anställda man behöver för att tillverka sina produkter. Jeeves WMS kan också passa företag som snabbt vill kunna implementera eller prova på en prisvärd integrerad lagerhanteringslösning. 

Jeeves WMS är en mobil lagerhanteringslösning som är helt integrerad med Jeeves standardprocesser. Tack vare att lösningen harmoniserar så väl med arbetsflödet, det intuitiva användargränssnittet och att det är enkelt att installera och sätta upp kan ni börja använda Jeeves WMS på nolltid.  

Det är enkelt att specialanpassa Jeeves WMS, vilket gör det möjligt att forma applikationen så att den passar just er unika distributionsmiljö. Jeeves WMS är byggt för framtiden, både från ett teknologiskt perspektiv och Jeeves ERP-perspektiv. Applikationen körs i Chrome och har en responsiv design för att kunna köras på många olika enheter, allt från datorer och surfplattor till i framtiden även telefoner. 

Era medarbetare har alltid varit i rörelse. Jeeves WMS gör det möjligt för dem att vara ännu mer mobila, vilket gör att ert affärssystem alltid innehåller den senaste informationen.  

 


 

Fördelar

  • Spara tid på utbildning, installation och uppsättning tack vare ett användarvänligt användargränssnitt och enkla bekanta funktioner.
  • Befria era medarbetare från terminalerna med mobil teknologi.
  • Minska den tid de anställda ägnar åt att manuellt föra in information i systemet genom att istället låta systemet läsa etiketter och streckkoder.
  • Ägna istället arbetskraften, utrymmet, utrustningen och materialet åt att uppfylla kundernas förväntningar.
  • Inventering har aldrig varit enklare.
  • Tack vare den täta integrationen, kan ni förvara all information angående lager och distribution i kärnsystemet, vilket gör det enklare att fatta beslut.
  • Automatisera viktiga affärsprocesser tack vare flexibla och anpassningsbara funktioner. 

 


 

Funktionaliteter

Uppdrag

Jeeves WMS är uppbyggt runt flera uppdragstyper. Huruvida en lagermedarbetare får tillgång till ett uppdrag eller inte avgörs av den roll de har på lagret. Nya uppdrag prioriteras och presenteras sedan i form av en kö i användargränssnittet. Användare accepterar uppdrag enligt prioriteringsordning och utför dem sedan. 

Arbetsområden

Jeeves WMS arbetar med ”zoner”, vilket vanligen är en samling lagerplatser. Ett ”arbetsområde” utgörs av en eller fler zoner. En användare kan tilldelas en eller flera arbetsområden. När de loggar in väljer användaren ett arbetsområde och kan då se vilka uppdrag som behöver utföras i det aktuella arbetsområdet. .

Godsmottagning

Ta effektivt emot gods med Jeeves WMS. I systemet finns det verktyg som gör att man lätt kan lägga in inköpsordrar. Det går också att registrera eventuellt saknade följesedlar eller skadat gods samt att låta systemet automatiskt tilldela användaren uppgiften att placera varorna på rätt lagerplats när de tagit emot leveransen. Jeeves WMS stödjer även olika rapporterings- och etikettapplikationer som ni kan använda för att skriva ut etiketter vid leveranser. Jeeves WMS är redan från början fullt integrerat med vår egen tilläggsapplikation Jeeves2Label II.  

Placeringsuppdrag

När själva varumottagningen är avslutad så kommer systemet att räkna ut vilken den bästa lagerplatsen är för varan enligt era inställningar. Uppdraget kan genomföras genom att först scanna artikel, parti och/eller serienummer och sedan scanna slutdestinationen. 

Påfyllning

Jeeves WMS kommer med en bokningslogik för produktionsordrar. En produktionsenhet blir tilldelad en lagerplats där material kan bokas. Om detta inte går, kan användaren skapa ett flyttuppdrag för att flytta varor från lagret till produktionen. I Jeeves WMS kan ni också lägga in minimum- och maximumgränser gällande kvantitetsnivåer på produktions- eller lagerplatser. När innehållet på en lagerplats underskrider minimigränsen och behöver fyllas på skapas automatiskt ett arbetsuppdrag för att åtgärda detta. Det finns också en Kanban-funktion, vilket innebär att man scannar ett kort för att skapa en arbetsuppgift.

Flytt av färdiga varor

När producerade varor placeras i en produktionszon, vilket antingen sker automatiskt eller genom att någon klickar på en knapp på arbetsordern, skapas en arbetsuppgift för att varan ska flyttas till en lämplig arbetsstation eller lagerplats. Färdiga varor kan antingen vara lagerstyrda eller orderspecifika.  Orderspecifika produkter flyttas oftast till ett område för färdiga varor, medan lagerstyrda varor flyttas till lagret. 

Orderutplock

När en order är bokad och frisläppt för utplockning kommer de att visas i listan över vilka uppdrag som står på kö. En användare kan sedan lägga till en eller flera ordrar till sin plocklista och börja plocka ihop produkterna. Inställningar gör det möjligt för en användare att boka ut en order ur systemet, eller att flytta artiklar från en lagerplats till en annan på vägen till sin slutdestination. En slutdestination kan vara lagret för färdiga varor. 

Inventering

Inventeringsjournalen ger er möjlighet att skapa referenspunkter för varje produkt, inklusive dess lagerposition, associerade lagerplatser samt kvantitet. I inventeringsjournalen visas också kvantitet för räknade och oräknade artiklar och resultaten visas direkt i gränssnittet. Jeeves WMS medger också nollpunktsinventering vid utplock eller lagerflytt samt logiska tester och andra regler för att räkna direkt på plats. Om ni väljer att lägga till applikationen Jeeves Cycle Count får ni tillgång till ännu flera robusta funktioner för att kunna försäkra er om att ni får ett korrekt lagervärde vid inventering. 

Manuella lagerflyttningar

I Jeeves WMS finns det två olika funktioner för manuell lagerförflyttning. Man kan antingen flytta en produkt direkt från punkt A till punkt B, eller så kan man genomföra flytten i två steg genom att först plocka en vara, placera den i uppdragskön och sedan placera den på sin slutgiltiga plats. Det senaste alternativet är det bästa sättet att hantera stora avstånd mellan platser eller om man plockar många artiklar på en och samma gång. 

Etiketter och rapporter

Jeeves WMS kan samarbeta med alla rapporterings- eller etikettapplikationer ni kan tänkas använda. Applikationen Jeeves 2 Label II som innehåller en robust samling funktioner för att skapa etiketter, är dock fullt integrerad med Jeeves WMS. Inne i appen man hantera utskrifter av rapporter och etiketter och vilka skrivare man vill använda för att skriva ut dem. Det är också möjligt att ställa in automatiska meddelanden för avlägsna processer.  

Språk

Jeeves WMS finns i nuläget på svenska, engelska och tyska. Kontakta oss om ni önskar tillgång till flera språk.

Inställningar

Jeeves WMS levereras med sitt eget program för inställningar, vilket gör det möjligt för er att anpassa både era processer och applikationen. Programmets flexibilitet tillåter också att förändringar görs i systemet för att vidare anpassa processer och arbetsflödet när verksamheten växer.