Framtidstro när Svenska Köttföretagen väljer Jeeves ERP

forterro arrow

Svenska Köttföretagen väljer Jeeves som affärssystem och plattform för fortsatt utveckling av den internationellt ledande svenska köttproduktionen. Processen för beslutet har varit lång och konkurrensen mycket hård, framförallt från en global ERP-leverantör. Anneli Vidjelid, Administrativ Chef hos Köttföretagen, berättar om beslutet: ”Genom närhet och förståelse för de faktiska behoven har Jeeves bevisat att de är en mycket stark aktör som det är enkelt att samarbeta med”

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Köttföretagen består även av Gård och Djurhälsan AB, vilket är ett rådgivningsföretag inom effektiv och hälsosam djurhållning. Bolagets gemsamma roll är att verka för en växande, lönsam svensk köttproduktion som är klimatsmart och stödjer god hälsa.

Bolagets nya affärssystemslösning består av Jeeves ERP version 5, med Jeeves egen integrerade e-handelslösning; Jeeves e-sales. Eftersom administrationen kommer skötas centralt från Skövde, blir en Jeeves flerbolagslösning en viktig del av installationen. ”Jeeves är byggt som en flerbolagslösning i standard, och är därför väl utvecklat.” Berättar Anna Abelsson Projektledare och controller i Shared servicecentret i Skövde.

Gemensamt för flera av Jeeves kunder är att de är förändringsbenägna och har innovationstänk, och väljer Jeeves ERP just för att det är enkelt att anpassa. Svenska köttföretagen är inget undantag och arbetar med framtidstro, hållbarhet och innovation som främsta ledord.” Jag ser fram emot ett långt och givande samarbete för alla parter” Berättar Jens Wiik, leveransansvarig i detta mycket spännande projekt.