Tools for Today

Vi vet, att det som uppskattas med Jeeves ERP idag, framförallt är affärssystemets unika arkitektur och gränslösa flexibilitet. Något vi också vet, är att det finns ett behov av en ännu mer instinktiv användarupplevelse. Version 5.0 innehåller en helt ny Desktop-klient,  som kompletteras med mer än etthundra funktionsförbättringar – både stora och små. Några har utvecklats för användaren, med avsikt att minska antalet steg i de vanligaste arbetsflödena, ta bort onödiga data och göra det enklare att växla mellan uppgifter. Andra förändringar vi gjort handlar om att leverera funktioner som våra kunder har efterfrågat, så som en helt ny produktkonfigurator, ännu mer kraftfull funktionalitet för projektbaserad tillverkning, ICT och service & eftermarknad.

Technology for Tomorrow

Något som gör version 5 unikt jämfört med andra av marknadens ERP lösningar, är vår kraftfulla Mobila klient som lanseras tillsammans med en visionär produktplan. Detta framtidssäkrar ditt system för morgondagen, då Molntjänster och Mobilitet bevisligen kommer ha stort inflytande för hur vi gör affärer i fortsättningen.
Inspirerande – eller hur?

Ett mobilt affärssystem

Jeeves ERPs arkitektur i kombination med kraften från det alltid tillgängliga molnet möjliggör anpassad skärmuppritning i realtid. Arkitekturen har samma responsivitet som en Windowsklient, och den interagerar med användaren utifrån vem du är, vilket arbete du utför och till och med utifrån storleken på skärmen som du använder.

Det står allt mer klart att framtiden för professionell databehandling handlar om mobilitet. Jeeves arkitektur erbjuder en mobilitetslösning med oändliga möjligheter när det gäller att utveckla företagsunika och anpassade mobilappar. Den lägger också grunden för världens mest funktionsrika mobila affärssystem.

Ett heltäckande affärssystem

Ett affärssystem (ERP) är ett omfattande och helintegrerade system för styrning och administration av viktiga affärsprocesser. Du kan i realtid övervaka allt från planering av produkt- och materialbehov till produktion och distribution, försäljning, kundtjänst och redovisning.

Med Jeeves ERP får du förutom dessa standardfunktioner, även en uppsättning professionella funktioner som stödjer de mer komplexa processer en växande och föränderlig verksamhet medför. Det kan till exempel handla om koncerninterna transaktioner, dokumenthantering och lokaliseringar.

Det som gör Jeeves ERP speciellt är den högintelligenta och modelldrivna arkitekturen. Med systemets kraftfulla arkitektur och nyskapande utvecklingsplattform får du en unik kombination av fördelar i ett och samma affärssystem.

Ett anpassningsbart affärssystem

När man väl har specialanpassat och integrerat ett affärssystem fullt ut blir det ofta svårt och dyrt att uppgradera. Men så är det inte med Jeeves ERP. I systemets högintelligenta arkitektur förvaras alla systemändringar och integrationer på en särskild lagringsplats. Det innebär att våra kunder kan uppdatera sina system oftare och dra fördel av nya funktioner – utan att behöva bygga om eller betala igen för något som redan har byggts upp.

Arkitekturens plattform en användarvänlig designklient och kraftfulla verktyg för utvecklare. Det gör det möjligt att skapa individuellt anpassade lösningar. Du får också en öppen databasdesign och en flexibel API-driven web servicetjänst. Det gör systemet enkelt att integrera med molnsystem eller lokala system från tredje part – och med externa datakällor eller IoT (Internet of Things)-datakällor.