Så har det gått för Jeeves under pandemin och vi fortsätter blicka framåt

I april gjorde vi en intervju med vår egen Mikael Brodin som är Director på Services för att uppdatera er om Jeeves situation mitt under pandemin. Nu har sommaren snart passerat, folk kommer tillbaka från semestern och det är dags för att rivstarta inför hösten. Därför passade vi på att ännu en gång prata med Mikael för att föra dialogen vidare, hur har det gått för Jeeves under första halvan av året och hur vi tror att framtiden ser ut.

När vi pratades vid senast i april så hade ERP-branschen och även Jeeves än så länge inte tillhört de som drabbats hårdast av krisen? Hur ser det ut nu efter sommaren för Jeeves? Är läget oförändrat eller hur har det gått för Jeeves konsultorganisation?

Det är ju svårt att redan nu uttala sig om hur det ”blir efter sommaren” eftersom den knappt är över, men om vi tittar på planerade projekt och pågående dialoger så ser det fortsatt bra ut, kanske till och med något bättre än under våren. Till del har den första chocken lagt sig och fler har anpassat sig till rådande omständigheter, och vi har nog också lärt oss mer om hur vi kan hantera projekt och leveranser.

 
Något som är helt nytt för många företag och är en stor förändring är att arbeta på distans. Jeeves konsulter jobbar även vanligtvis en hel del på distans men nu under den pågående pandemin med en markant ökning. Hur har det gått för Jeeves att driva projekt digitalt tillsammans med våra kunder?

Till att börja med finns det ju skillnader i vad vi faktiskt levererar, enklare justeringar och tillägg låter sig relativt lätt göras på distans, och det är ju främst det vi gjort på distans sedan tidigare. Det som vi har fått fundera mest över är hur vi utför de leveranser som har en mer intensiv kunddialog, exempelvis förstudier, större förändringsprojekt och nyimplementationer, och där är vi nu i ett läge att vi har genomfört ett flertal sådana projekt med mycket gott resultat. Vi på Jeeves har jobbat en del internt i dessa frågor för att inom konsultverksamheten utbyta erfarenheter och tillsammans lyckas hitta vad som fungerar bäst i de olika situationerna.

 
Hur har det gått att möta våra kunders förväntningar trots omständigheterna? Finns det några områden vi märker blir extra viktiga när vi inte kan vara fysiskt närvarande?

Jag tror att det som är svårast är att visa att vi är tillgängliga och intresserade. Att vi finns där för kunden. På distans finns det en risk att den relation vi har till kund reduceras till ett mer enkelspårigt Kund-Leverantörsförhållande där kunden beställer och vi levererar just det. Vi vet ju av erfarenhet att många gånger skapas de absolut bästa lösningarna i samspel och dialog mellan våra konsulter och våra kunders processägare eller superusers, och kommer inte lika naturligt när man inte ses IRL. Något jag tror vi alla måste vara fortsatt medvetna om och försöka hitta sätt att bli ännu bättre på.

 
I slutet av 2019 lanserade vi Jeeves ERP version 6 och efterfrågan var då hög på att få uppgradera sitt affärssystem under 2020, sen kom Covid-19. Hur har det sett ut under första halvan av året och hur ser det ut resterande delen av året när det gäller uppgraderingsprojekt?

Uppgradering till version 6 är fortsatt vårt mest ”populära” projekt, då de flesta vill åt både nyheterna funktionellt och säkerställa att man kör en supporterad version. Det som troligen är mest lockande är att komma åt den nya mobila plattformen där man kan komma åt i princip hela Jeeves ERP från en mobil eller surfplatta. Uppgraderingsprojekt kan vi idag genomföra helt på distans och har många lyckade projekt bakom oss, men troligen minst lika många framför oss.

 
Nu har förhoppningsvis många klarat av att anpassa sig efter den situation som råder, i vissa fall har man varit tvungna att permittera och i värsta fall varsla personal. Vad skulle du säga för peppande ord till dessa företag? Vad är viktigt att fokusera på framåt?

Jag tror lite som jag sa förra gången att det är viktigt att försöka hitta positiva aspekter i allt som händer. Det kan givetvis vara oerhört svårt om man är i ett läge där kollegor blir utan jobb och verksamheter faktiskt går omkull, men om man fortfarande har lite fart framåt så gäller det kanske att passa på att jobba med sådant som kanske annars är svårt att hinna med: förbättringsprojekt, verksamhetsanalys och allmänt reflektera just över vad kan man göra bättre. Det går ju också utmärkt att boka upp någon av våra mer seniora konsulter för dialog inom aktuella områden för att få någon annans syn på saker och ting. Vid något tillfälle kommer ju denna situation ebba ut och då är det väl som alltid, då gäller det att vara beredd att ta de möjligheter som ges.