Den moderna inköpsprocessen Del 2 – Lyft inköparen till nästa nivå!

webinar

I del 1 pratade vi om vad inköpare idag förväntas ha för bredd i sina kunskaper, ansvarsområden och utmaningar. Och i denna del kommer vi fortsätta prata om hur du lyfter inköparen till nästa nivå genom automatiserad inköpsprocess i molnet och hur du kan ta hjälp av Eazystock och Jeeves för detta.

Läs Den moderna inköpsprocessen Del 1

Vad är vinsten med en automatiserad inköpsprocess i molnet?

 • Tidsbesparing för inköparen
 • Precisa prognoser baserade på efterfrågemönster och dynamiska lagerparametrar
 • Bra beslutsunderlag för snabba beslut
 • Bästa lagermixen baserat på en ”target service level”
 • En inköpsprocess som är digital och där historiken finns tillgänglig i ett system över tid
 • KPI:er och rapporter uppdateras kontinuerligt
 • Lägre risk för personberoenden
 • Minskad risk för handhavandefel
 • Mer tid att ägna sig åt relationer med kunder och leverantörer
 • Access till tjänsten närsomhelst och från vilken plats som helst
 • Molntjänster uppgraderas automatiskt och som kund är man alltid på senaste releasen

Hur tar EazyStock & Jeeves inköparen till nästa nivå?

Prognoser: EazyStock kompletterar Jeeves ERP med information om produkternas livscykler. Allt eftersom en artikel förflyttar sig genom produktlivscykeln och efterfrågemönstret förändras, plockar EazyStock upp det och förändrar kvantiteter & beställningspunkter automatiskt. På så sätt kan inköparen känna sig trygg med att ha rätt produkt i lager vid rätt tillfälle utan att riskera att binda för mycket kapital på lagret.

Eazystock

Automatiserade Inköpsförslag förenklar inköparens vardag

Baserat på optimalt uträknade lagerparametrar kommer EazyStock med konkreta och automatiskt beräknade inköpsförslag för alla dina artiklar. Om du automatiserar dina dagliga inköp med EazyStock i stället för ett kalkylark kan du lägga tid och energi på de artiklar som sticker ut eller på något sätt avviker, vilket systemet flaggar för. Leverantörsledtider och scheman tas med i beräkningarna och vill du fylla upp en container eller lastbil, finns automatiserad funktionalitet för det.

Så här säger en av våra kunder på Region Jönköping:

”Jag har helt klart bättre koll på våra artiklar. Systemet räknar om alla parametrar dagligen vilket gör att vi fångar upp förändringar mycket tidigare än innan. Att slippa gå igenom alla artiklar manuellt gör att jag kan lägga min tid på andra fokusområden. Just nu jobbar jag tex med olika larmrapporter och forecast. Det har hjälpt oss att minska lagervärdet, och sett till att vi har de artiklarna med högst omsättning på lager, vilket har gjort att våra servicegrader ökat markant.”

Satsa på en modern inköpsprocess under 2021 du också!

LÄS MER OM LAGEROPTIMERING LÄS MER OM EAZYSTOCK