EazyStock hjälper företag att förbättra efterfrågeprognoser, eliminera brister och minska överlage. Det är en molnbaserad mjukvara för lager- och inköpsoptimering som snabbt och enkelt ansluts till Jeeves ERP. EazyStock är designat för små och medelstora företag i distributionsintensiva miljöer som behöver få bättre kolla på lagret, öka servicegraden och samtidigt sänka lagervärdet.

Med hjälp av lösningen är det enkelt och smidigt att komma igång med snabb ROI genom den färdiga adaptern till Jeeves ERP. Du kan automatisera tidskrävande och felaktiga manuella processer och förbättra efterfrågeprognoser och ta din lagerhantering till nästa nivå.  

Optimering i fyra enkla steg:  

 • Kom igång snabbt - Koppla EazyStock till Jeeves ERP för att enkelt och smidigt komma igång med snabb ROI.
 • Prognostisera - Slipp kalkylblad och ta bättre informerade beslut med automatiserade efterfrågeprognoser. EazyStocks algoritmer genererar exakta prognoser som tar hänsyn till era specifika säsongsvariationer, efterfrågetrender och kampanjer. 
 • Optimera – Beräkna automatiskt era lägsta och högsta lagernivåer utan att binda upp för mycket kapital. EazyStock beräknar beställningspunkter, optimala orderkvantiteter, säkerhetslagernivåer och mer.
 • Beställ - Inga fler gissningslekar, EazyStock beräknar orderkvantiteter så att ni får det ni behöver vid rätt tidpunkt. Spara tid genom automatiska orderförslag och schemalägg leverantörsbeställningar. Granska beställningsförslag och klicka för att bekräfta. 

Kom igång snabbt, prognostisera, optimera och beställ. Med EazyStock är det enkelt att ha rätt produkter på lager – i rätt tid.

 


 

Vilka är fördelarna? 

 • Reducerade lagernivåer med 30 % eller mer
 • Förbättrad servicegrad  - våra kunder har ofta en servicegrad på minst 98 %
 • Ökad effektivitet inom planering och inköp.
 • Möjlighet att identifiera och ta hand om överflödiga och obrukbara lagervaror.
 • Minskad risk för slutförsäljning.
 • Förbättrad lageromsättningshastighet.
 • Minskat antal kostsamma ”sista minuten”-ordrar som måste fyllas.
 • Bättre koll på leverantörsscheman och ledtider

 

Funktionalitet


Efterfrågeprognoser

Blir mer träffsäker med efterfrågeprognoser baserade på alla produkters unika livscykler.

Lageroptimering

Möt era mål för servicegrader till minimalt uppbundet kapital och lägsta möjliga lagerkostnader.

Automatisk varupåfyllnad

Automatisera inköpen och se till att ni alltid har rätt produkter, på rätt plats, i rätt tid.

Säsongshantering

Justera efterfrågan för säsongsprodukter automatiskt och se till att ni är redo för årliga toppar och dalar.

Kampanjstyrning

Ha full koll på kampanjer och reor, och var säkra på att ha tillräckligt med lager för att kunna täcka de tillfälliga topparna.

Planera för multipla lagerställen

Optimera distributionen av lagerlagda artiklar mellan era olika lagerställen.

KPIer och Rapporter

Se till att ni alltid har relevant information till hands med uppdaterade KPIer och rapporter.

Distributörshantering

Hantera varierande scheman för era olika distributörer och se till att ni tar helger och produktionsscheman i beräkning.

 


Om Syncron och EazyStock

EazyStock är experter på lageroptimering och vår marknadsledande mjukvara hjälper företag av alla storlekar att balansera lagernivåer för att möta efterfrågan med minimala lagerinvesteringar. EazyStock är en del av Syncron AB, global ledande leverantör av kundservicelösningar. Medan Syncrons kunder är några av världens ledande företag inom eftermarknad är EazyStocks mjukvara anpassad för att ge kraftfull lager- och inköpsoptimering för små-medelstora företag. 

Läs mer på: www.eazystock.com

Eazystock

Förbättra leveransservicen och minska lagerkostnaderna