EazyStock är en helt integrerad tredjepartslösning utvecklad i samarbete med Syncron och är utvald för att möta Jeeves ERP-kunder som arbetar inom distributionsintensiva miljöer. EazyStock är designat för grossister och tillverkande företag som arbetar med varaktiga konsumtionsvaror och passar bäst små eller medelstora företag som köper eller tillverkar tusentals artiklar som de sedan säljer från eget lager.   

Ert företag förlorar pengar för var dag som ni har ett överskott av varor på lagret. Å andra sidan förlorar ni också pengar om ni inte kan möta kundernas efterfrågan. EazyStock hjälper företag att spara mycket pengar på arbetet med inköp och lagerpåfyllning. Dessutom är EazyStock lätt att använda och går lätt att integrera med hjälp av färdigförpackade EazyStock Adapter.

 

 


 

Fördelar

  • Minskade lagernivåer med minst 30 %.
  • Förbättrade servicenivåer med 98 % eller mer.
  • Ökad effektivitet inom planering och inköp.
  • Möjlighet att identifiera och ta hand om överflödiga och obrukbara lagervaror.
  • Minska risken för slutförsäljning.
  • Förbättrad lageromsättningshastighet.
  • Minska antalet kostsamma ”sista minuten”-ordrar som måste fyllas.

 


 

Funktionalitet

Prognosticera efterfrågan

Slipp spekulera när ni ska förutse framtida efterfrågan. EazyStocks automatiska klassificering av olika typer av efterfrågan och systemets inbyggda algoritmer följer era produkters livscyklar från introduktionen på marknaden till slutet på produktens livslängd. Det gör det lättare för er att hantera inköpskostnader och medför mycket säkrare prognoser för framtida efterfrågan.

Säsongsmässig variation

EazyStocks sofistikerade teknik klarar av att ge tydliga och precisa översikter av hur efterfrågan varierar efter varje säsongstopp. När ni ska ta fram prognoser för framtida efterfrågan skapar systemet automatiskt profiler för hur efterfrågan varierar enligt säsong för varje artikel och lokalisering, vilket gör era prognoser säkrare.

Lageroptimering

EazyStock har förmågan att hålla koll på lagernivåer och notifierar när eftertraktade artiklar bör fyllas på för att era mest säljande produkter inte ska ta slut på lager. Detta i sin tur säkerställer att era kunder alltid kan beställa era mest snabbsäljande varor. I EazyStock spåras även varje artikel och lagerplats dynamiskt för att ni ska kunna leverera den bästa kundservicen till lästa möjliga kostnad för företaget.

Lagerpåfyllning

Optimerade orderförslag genereras automatiskt dagligen. Ordrarna synkas med era prognoser för efterfrågan och planeringsparametrar. Orderförslagen talar om när och hur mycket av varje produkt som bör köpas in av en leverantör eller fyllas på från produktionen för att säkerställa att de nödvändiga servicenivåerna uppfylls och inköpskostnaderna är låga.

Marknadsföring och försäljning

För att få en bättre kontroll över ert behov av lagervaror har EazyStock en funktion som inkluderar tidigare försäljningsstatistik i prognoserna för efterfrågan och lagerplanering. Det finns också funktioner som underlättar introduktionen av nya produkter på marknaden.

Lagerplanering för flera enheter

Slipp behovet av flera olika lagerplaneringsverktyg och system i ert nätverk. Med EazyStock blir det lätt att balansera alla de olika lagerenheterna och lagervarorna som ingår i er distributionskedja och skapa en enhetlig övergripande bild av hela er lagerverksamhet.

Nyckeltal och rapporter för lager

Alla rapporter och nyckeltal som hör samman med er lagerverksamhet kan hittas på en enda centraliserad plats i EazyStock. Det gör att ni alltid har tillgång till aktuell information och att allt flyter på som det ska genom hela distributionskedjan.

EazyStock Adapter

EazyStock är förintegrerat med Jeeves ERP och det är lätt att komma igång med tjänsten med hjälp av Eazy Stock Adapter. 

Språk

I nuläget är EazyStock tillgängligt på engelska, tyska, franska och japanska. Kontakta oss om ni önskar tillgång till fler språk.

Om Syncron och EazyStock

I över 15 år har Syncron försett företag över hela världen med lösningar för global lagerhantering, global prishantering och orderhantering. De har också försett tillverknings- och distributionsföretag med informationshanteringssystem. Syncron är ett privatägt företag med huvudkontor i Stockholm och enheter och partners över hela världen. 

EazyStocks lageroptimeringssystem växte fram ur Syncrons fleråriga strävan efter en optimalt fungerande distributionskedja. Med minimal risk och låg investeringskostnad kan små och medelstora grossister och tillverkningsföretag använda EazyStock för att bättre hantera och automatisera lagerprognoser, planering och lagerpåfyllning, och samtidigt öka servicenivåerna och minska lageromkostnaderna. 

Läs mer på: www.eazystock.com

Eazystock

Förbättra leveransservicen och minska lagerkostnaderna