Jeeves-stipendiet 2021 går till…

Bakgrund

Jeeves har även detta år delat ut ett stipendium på 10 000 kr till den bästa kandidatuppsatsen på Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad.

Erik Lindberg och William Gustafsson tog i år hem stipendiet med följande motivering:

”Uppsatsen inom affärssystemområdet behandlar ett mycket aktuellt ämne kring de risker och hot molntjänster möter vid distansarbete som blivit vanligt under Covid-19-pandemin. Uppsatsen är välskriven och författarna identifierar på ett tydligt och relevant sätt de största hoten mot molnstjänsters IT-säkerhet. Studien visar att genom en ökad medvetenhet hos både företag och molntjänstleverantörer kan hot mot IT-säkerhet hanteras vilket vi kan ha med oss i vår dialog med kunder.” – Alfred Gerum, Director Product på Jeeves.

Vi passade på att gratulera Erik och William för att höra mer om deras uppsats och vad som väntar dem härnäst.

Vad handlar er uppsats om?

- Uppsatsen handlar om hur främst molntjänstleverantörer men också andra företag som använder sig av molntjänster kan hantera de hot mot sin IT-säkerhet som framkommer vid distansarbete. Med tanke på de rådande omständigheterna med pandemin ökar antalet företag som till stor del arbetar på distans och därför är det viktigare än någonsin att se över sin IT-säkerhet. Därför avser studien att försöka öka företags medvetenhet och sen också stärka kompetensen för hur företag kan arbeta säkert på distans, berättar Erik.

Varför valde ni att skriva om det ämnet?

- Vi båda vill befinna oss i framkant av den digitala utvecklingen och då kändes det logiskt att skriva om ett aktuellt problem i en aktuell typ av system. Just IT-säkerhet valde vi eftersom vi tidigt identifierade att detta var något som väldigt många företag påstod sig själva vara dåliga på. Vi hittade undersökningar där anställda påstod att de hade alldeles för låg kompetens för att kalla sig själv säker när de arbetar på distans. Många företag var alltså inte redo för den era av distansarbete som råder idag och vi ville bidra till detta, inflikar Erik.

- Det är ju en omställning för alla men det medför också flera nya möjligheter som till exempel större flexibilitet i arbetet. Tyvärr leder det också till fler möjligheter för kriminella att försöka få tillgång till konfidentiella data. Eftersom vi förmodligen kommer gå ut i arbetslivet där distansarbete kommer vara ett alternativ så gäller det att veta hur man arbetar på ett säkert sätt även utanför kontoret, fortsätter William.

Vad är det ni har kommit fram till med uppsatsen?

- Framför allt att det största hotet mot molntjänster idag är den mänskliga faktorn i form av misstag och okunskap. Företag behöver därför lägga ner mer tid och resurser på att öka medvetenheten internt. Ett exempel på detta kan vara att skicka personal på utbildningar där experter inom molnsäkerhet kan informera om dagens hot och vad vi kan göra för att arbeta så säkert som möjligt, berättar Erik.

- Ett system är inte säkert förrän samtliga användare vet hur de ska arbeta för att inte råka läcka information. Den mänskliga faktorn går inte att ta bort helt och hållet men vi kan kontinuerligt lära oss och bli påminda om hur utsatta vi är för IT-attacker. Vi har identifierat att den generella kunskapen är för låg idag vilket gynnar alla aktörer som försöker tjäna pengar på att sno data och att först när kunskapen ökar kan vi motarbeta denna typ av hot, fortsätter William.

Hur känns det att ha fått Jeevesstipendiet?

- Det känns verkligen som det perfekta avslutet på vår utbildning och det gör alla timmar av hårt arbete helt klart värt det! Större delen av min andel kommer nog investeras eftersom detta är något jag blivit väldigt intresserad av, men självklart lär de ju användas till en och annan glass på stranden och kanske någon god dryck i samband med alla grymma fotbollsmatcher som äntligen kommer visas i sommar. Heja Sverige, säger Erik.

- Vi pratade lite i början av skrivprocessen hur roligt det hade varit att vinna men ingen av trodde det när vi valde ämnet. Så jag kan inte annat än att hålla med Erik här, det känns väldigt bra att få ett kvitto på ett bra arbete, framförallt eftersom kvalitén på årets uppsatser har varit väldig hög. Jag kommer också investera en del av pengarna men man måste ju få ha lite roligt också, avslutar William.

Jeeves-stipendiet 2021 går till…