Därför är det viktigt med ett flexibelt och skalbart ERP inom Life Science

Bilden visar en kvinna som jobbar framför en skärm med massa teknologi i ett laboratorium

Att ha ett flexibelt och skalbart affärssystem är viktigt inom alla branscher, så även inom Life Science. Ökad konkurrens, en föränderlig marknad och regler och lagkrav ställer höga krav på att affärssystemet går att konfigurera efter er verksamheten, och klarar av att växa i samma takt som ni gör. Här tittar vi på några av de saker som är viktiga att tänka på om du är verksam inom Life Science och ska upphandla ett nytt affärssystem.

Möjlighet till konfigurering ger konkurrensfördelar

Det är viktigt att affärssystemet som ni väljer går att konfigurera efter just era specifika behov. Era processer ser förmodligen inte likadana ut som konkurrenterna och med stöd av ett flexibelt affärssystem kan ni automatisera och effektivisera era affärsprocesser och på så sätt bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Time-to-market är viktigt inom Life Science och då krävs rätt systemstöd för det. Det är även viktigt att affärssystemet kan följa med i förändringar på marknaden, kraven och behoven förändras hela tiden och plötsligt ska ni ta fram nya produkter eller tjänster, då är det bra om ni snabbt kan sätta upp nya processer och rutiner för det.

Viktigt med skalbarhet så ni kan växa med systemet

Det är även viktigt att affärssystemet kan skalas upp i samma takt som er verksamhet gör, det kanske händer saker i marknaden eller inom organisationen och då är det bra om affärssystemet kan hänga med i den expansionen. En skalbar arkitektur kan hantera stora datamängder och kan enkelt anpassas för att stödja nya verksamhetsområden eller expansioner av nya verksamheter, vilket ger er goda möjligheter att fortsätta växa. När du upphandlar ett affärssystem är det viktigt att tänka framåt, vilka behov kommer vi ha om fem eller tio år.

Hantering av komplex data för bättre analyser

Inom Life Science-branschen hanterar man ofta stora mängder data från olika källor som forskning, utveckling, tillverkning och försäljning. Dessutom ska finansiella data, kunddata och marknadsdata hanteras på ett effektivt sätt. Affärssystemet blir en viktig kugge i att hjälpa till att hantera datan på ett effektivt sätt och därigenom minska risken för fel. Med rätt systemstöd kan ni göra bättre analyser och ta bättre beslut.

Hur kan vi på Jeeves hjälpa?

Med Jeeves ERP får du stöd från första idéstadiet eller uppkommen affärsmöjlighet, genom utveckling, tillverkning, distribution och till sist utfasning av produkten med full spårbarhet och historik. Allt inom ramen för GDP och GMP där den inbyggda kvalitetsprocessen säkerställer att produkterna uppfyller alla regulatoriska krav. All dokumentation sparas och finns tillgänglig för alla steg i processen. Alla delar i affärsprocessen är även mätbar genom visualisering av data och framsteg.  

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här

 Jeeves ERP för Life Science