En anpassad lösning

Med Jeeves för Life Science hanterar ni utveckling, tillverkning och distribution i  multipla bolag, flera lagerställen, regioner och länder. Lösningen är utformad för att möta de specifika krav som finns för branschen, och har stöd för bland annat:

  • recepthantering,
  • QC hantering,
  • revisionskontroll och 
  • spårbarhet

Lösningen är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy den specifikt för ditt företag. Vår ERP-lösning stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter din organisation där du är i dag och förbereder dig för var du vill vara i morgon. 

Hämta den fullständiga branschlösningsguiden här

Vi ser att branschen utökar och förändrar sin produktportfölj i högre takt

En bransch fylld av utmaningar

Har du också märkt av en ökad global konkurrens, högre kostnadsfokus inom sjukvården och fler branschspecifika bestämmelser som innebär krav på ökad regelefterlevnad, spårbarhet, dokumentation och administration? 

Upplever du fler marknadskanaler, en mer komplex distribution och flera förpackningsalternativ?

Arbetar ni i egna silos med tidskrävande manuella moment och komplicerade attestflöden, som dels utgör en säkerhetsrisk med också ger ökade ledtider?

Oavsett vilka utmaningar du står inför, vet vi att det idag är svårare än någonsin att behålla marginalerna och uppfylla aktieägarnas krav på lönsamhet. Genom ett flexibelt affärssystemsstöd hanteras utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mervärde för kunderna.

Section: Life Science