Babs Paylink väljer Jeeves ERP som nytt affärssystem

forterro arrow

Babs Paylink grundades 1999 då terminalverksamheten lyftes ut från Swedbank och blev ett eget företag. Idag ägs de till 49% av Swedbank och 51% av det amerikanska börsnoterade bolaget Verifone. Från starten har bolaget specialiserat sig på att utveckla programvara och tjänster kring olika kortbetalningslösningar, och sedan 2007 erbjuder man även kassakopplade terminaler som har bidragit till en stor framgång och kraftig tillväxt för företaget. Babs Paylink har i dag 65 anställda, är marknadsledande och administrerar över 50.000 kassakopplade och fristående betalterminaler.

I samband med expansionen växte också kraven på ett uppgraderingsbart affärssystem som kan stötta och utveckla verksamheten på sikt. Man ställde även som krav att kommande system skulle vara enkelt att integrera med sidosystem, som t.ex. Terminal Management System (TMS), samt ett system som kan stötta rutiner och krav kring regelverket SOX.

Valet av affärssystem föll på Jeeves ERP och investeringen omfattar systemanvändare för hela organisationen. Utöver grundläggande funktionalitet som stöd för order, lager, fakturering och ekonomi kommer man att använda Jeeves CRM, inte bara som säljstöd, utan även som stöd för ärendehantering och kundservice.

Jeeves Security Manager och Workflow centralt stöd för att efterleva regelverket SOX

Implementationen av Jeeves ERP kommer att drivas enligt det amerikanska regelverket SOX, vilket är en amerikansk lag vars syfte är att skärpa kontrollen av börsnoterade företags finansiella rapportering. Detta innebär att Jeeves kommer att installeras och anpassas för att stödja redovisningsprinciperna för SOX. Jeeves Security Manager och Jeeves Workflow kommer att bli centralt stöd för att leva upp till kontroll av dessa processer och rutiner.

”Med Jeeves får Babs Paylink en gedigen affärssystemslösning som inte bara omfattar avancerat stöd kring de redovisningsprinciper de måste leva upp till, utan även ett system som de kommer leva och utvecklas med över tid. De kommer enkelt att kunna skala upp, anpassa och integrera systemet varefter verksamheten växer, vilket ofta är kritiska faktorer för företag i tillväxt”, säger Carl-Johan Ahlsell Sales & Marketing Director på Jeeves.

Läs mer om Babs Paylink här www.babspaylink.se