Kvaser AB väljer Jeeves ERP för framtiden

Kvaser är ett världsledande svenskägt företag med över 30 års erfarenhet av avancerad CAN-utveckling. CAN står för Controller Area Network, som är ett mycket säkert nätverk för kommunikation mellan styrenheter i exempelvis fordon, hissar och medicinsk utrustning. Kvaser utvecklar och säljer CAN-hårdvara till bolag som i sin tur designar och utvecklar mjukvarulösningar för bil-, lastbil-, buss-, flyg- och medicintekniskindustri för att nämna några. All produktutveckling sker i Sverige, från huvudkontoret i Mölndal, men med ett globalt nätverk samt egna sälj-/lagerkontor i Hongkong, Shanghai och Los Angeles är man en internationell aktör på denna marknad.

Framtidsäkrat system med globalt stöd för tillväxt viktigt vid val av nytt ERP

Kvaser har en stabil och stadig tillväxt och har de senaste åren vuxit ur sina äldre befintliga system.  – Vi utvärderade flera olika affärssystem, det var viktigt för oss att hitta ett system för framtida behov; som varken var för litet eller för stort, ett system som tillåter tillväxt – även globalt, säger Claes Haglund, Supply Chain & Quality Director på Kvaser som har varit med i upphandlingsprojektet sedan start. Med Jeeves ERP Core får Kvaser tillgång till systemets hela grundfunktionalitet, såsom Tillverkning, logistik, ekonomi, försäljning, CRM, produkthantering, projekt och service. Implementationen omfattar alla Kvasers bolag/länder där Sverige agerar mallbolag för utrullning. Med lokala säljkontor och lager på flera olika marknader har Kvaser behov av stöd för flerbolagshantering, så kallat Inter Company Transactions (transaktioner mellan affärsenheter). ICT är en av Jeeves styrkor, och en av anledningarna till varför man valde Jeeves ERP. Med en spridd organisation fanns även krav och behov av elektronisk fakturahantering och med hjälp av Jeeves eAttest kommer man enkelt kunna hantera leverantörsfakturor internt.

Man sökte även ett förändringsbart affärssystem som ska vara lätt att anpassa och utveckla:

- Då Kvaser är ett teknikdrivet bolag där vi utvecklar, ritar och hanterar våra produkter i flera olika system, bl.a. Altium Vault och Enovia. så var vi också i behov av en ERP-lösning där det är lätt att integrera. Med Jeeves som ERP får vi full integration från försystem till färdig produkt och eftermarknad. Vi kommer att följa hela livscykeln (PLM) i ett helintegrerat system, avslutar Claes.

Läs mer om Kvaser här www.kvaser.com