Innovativa idéer och examensglädje under Utexpo på Högskolan i Halmstad när Jeeves Stipendiet 2015 delades ut

Jeeves har haft ett långt samarbete med Högskolan i Halmstad som startade redan 2007 då Affärssystemsprogrammet utvecklades. Jeeves har sedan dess bidragit med årliga gästföreläsningar och tagit emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under studietiden. Affärssystemsprogrammet har en bra profil för Jeeves verksamhet med både informatik och företagsekonomi som integreras i utbildningen. Flera av våra duktiga konsulter kommer från Högskolan i Halmstad och just Affärssystemsprogrammet.

Kriteriet till årtes stipendium bygger på en uppsats som ger ett kunskapsbidrag eller en ny kunskap inom just området affärssystem.

Vinnarna av årets stipendium tilldelades Louise Lind och Carolina Thörn som med deras kandidatuppsats ”En studie om organisationers arbete med att utvärdera mål efter ett affärssystemsinförande” har gett insikt, kunskapsbidrag och förslag kring alternativa sätt att utvärdera en implementation av ett affärssystem.

Stort grattis och tack för kunskapsbidraget!

[--- IMAGE REPLACEMENT ---]