Jeeves ERP applikationsområde för tillverkning hanterar produktion från råmaterial till färdig produkt. Det integreras sömlöst med systemets ekonomi- och logistikområden och hjälper er att identifiera inom vilka områden som ni kan spara tid och pengar.

 • Huvudplanering
 • Finit kapacitet och planering mot flaskhals
 • Grafisk planering och sekvensiering
 • Nettobehovsplanering
 • Orderpeggning
 • Orderfrisläppning
 • Prognosticering av efterfrågan

Har ni ett erp-projekt på gång? Våra experter delar med sig av sina bästa tips 

Grundfunktionalitet | Jeeves ERP för tillverkning och produktion 

tillverkningsmiljö

Huvudplanering

Med hjälp av systemets funktioner för huvudplanering kan ni ta hjälp av prognoser för olika marknadssegment, produktfamiljer eller individuella artiklar för att på ett effektivt sätt planera framtida material- och resursbehov. När en huvudplan är skapad kan ni se hur denna plan påverkar kapaciteten hos olika tillverkningsresurser, eller göra förändringar i den för att ta hänsyn till aktuellt lagersaldo. Verktyget har stöd för den kontinuerliga kommunikation som behövs mellan försäljning och produktion och för att skapa en effektiv planering. Det går också att lägga till godkännandeverktyg och arbetsflöden som kan sättas upp enligt företagets affärsregler. Huvudplaneringsverktyget kan också användas tillsammans med funktioner produktvarianthantering. Eftersom olika modeller kan ha olika storlekar (eller andra attribut) på olika marknader så kan ni skapa prognosfamiljer per huvudföremål och tilldela prognosandelar till deras varianter.

Materialplanering (MRP)

Jeeves MRP kan hantera alla former av orderspecifik tillverkning, kontraktstillverkning, verkstadsrapportering och nettobehovsplanering. Lösningen är integrerad med behovsprognosfunktioner för artiklar baserade på avancerade påfyllningsregler och formler, vilket underlättar korrekt materialplanering per artikel. Planerarna har full kontroll över hur ordrar genereras, start- och stoppdatum, planering av tidsperioder och olika planeringsgränser. Jeeves MRP är lätt för användarna att komma åt när de vill se materialdata från försäljningsordrar, inköpsordrar och lagervyer eller när de vill knyta specifikt material till en viss arbetsorder och säkerställa att viktigt material finns tillgängligt.

Tillverkningsordrar

Tillverkningsordrar kan läggas in manuellt eller genereras automatiskt från kundordrar, distributionsordrar eller via nettobehovsberäkningen. Tillverkningsordrar kan påverka planering på ett kollektivt eller underordnat sätt beroende på vilket som passar er verksamhet bäst. När en tillverkningsorder skapats kan ni göra en tillgänglighetskontroll av material och jämföra planerat behov med nuvarande saldo. Ordrarna går vidare till produktionen enligt det regelverk ni satt upp för materialtillgång och berörda resurser. Ni kan allokera material som finns i lager till tillverkningsordrar samt även lägga ut inköpsordrar som kommer att hanteras på en annan anläggning på lego. I Jeeves Manufacturing Management är det också möjligt att skapa prognosordrar som kommer att reservera material eller bygga upp säkerhetslager inför en kommande semesterperiod.

Shop Floor Control (SFC)

Jeeves Shop Floor Control är skapad för tillverkningsföretag som har ett dynamiskt fabriksgolv och stort behov av intensiv rapportering. Lösningen förser ert produktionsteam med all den information de behöver för att kunna fatta beslut rörande den dagliga verksamheten och arbetsflödet.

Jeeves Shop Floor Control är uppbyggd runt körplanen, vilket är kärnan av produktionsprocessen i Jeeves ERP. Produktionspersonalen kan se vilka ordrar som ska köras i en viss produktionsgrupp och i vilken ordning. Körplanen visar tydligt när en order inte kan påbörjas (t.ex. på grund av brist på material eller på grund av att föregående order inte är färdigställd). Körplanen ger er en översiktlig bild av varför ordern inte kan påbörjas och ger sedan förslag på hur man går vidare. Baserat på dessa förslag kan sedan en operatör planera om produktionsarbetet direkt i applikationen. Även rapportering kan göras i Jeeves Shop Floor Control. Rapporter som t.ex. startrapporter, förrapporter, rapporter om färdigställande och avbrottsrapporter, kan skapas direkt i körplanen eller genom att man scannar streckkoder.

Systemets nyckelfunktioner är: indirekt arbetsrapportering, lag- och grupprapportering, kassationsrapporter, buntrapportering, materialuttag, inleveveranser, etikettering och etikettsutskrifter, prioritetsplanering och verktygshantering. Det går också att allokera tid per maskin, per anställd eller automatiskt och fördela tiden som krävs för att utföra ett jobb mellan flera olika anställda och maskiner.

Jeeves Shop Floor Control är också integrerad med applikationen Jeeves Electronic Document Management (EDM) vilket ger verkstadspersonalen direktåtkomst till ritningar, instruktioner och andra dokument direkt från operationskortet.

Du kan också rapportera din produktion effektivt med mobilappen på butiksgolvet.  

Finit kapacitet

Jeeves Manufacturing Management kommer med funktioner för att jämföra beläggningskontroll med finit kapacitet, vilket innebär att ni kan identifiera beläggningstak för maskiner, verkstadspersonal eller andra resurser och koppla samman dessa med en aktuell körplan, tillverkningsordrar och beläggningsdetaljer. När en tillverkningsorder skapas försöker Jeeves att skapa en plan baserat på tillgänglig kapacitet. Produktionspersonalen meddelas om utlovat datum.

Jobbaserad närvarorapportering

Tillverknings- och distributionsföretag måste kunna fördela arbetsintensiva processer mellan många människor, skift och lönenivåer. Jeeves Närvaro är skapad för att alla företag som använder Jeeves ERP som vill kunna automatisera närvarorapporteringen. På fabriksgolvet kan applikationen hantera jobbaserad in- och utstämpling, tid spenderad per jobb och uträkning av pauser. Den kan även interagera med vanliga arbetskalendrar. 

Jeeves närvarofunktion gör det möjligt för företagets anställda att rapportera in tid och närvaro manuellt via en streckkodsläsare eller genom att dra ett magnetkort. Chefer och förmän kan lägga in olika scheman och arbetskoder för att hantera information, eliminera behovet av manuell datakorrigering och minska det antal mänskliga fel som ofta påverkar produktionstiden.

Integrationer och tilläggslösningar | Jeeves ERP för tillverkning och produktion 

Jeeves ERP kan byggas ut med ett antal integrationer och kompletterande lösningar. En del av dem är konstruerade av Jeeves, andra är byggda i samarbete med ledande programvarutillverkare eller specialkonstruerade av våra produktexperter. I lösningarna används systemets öppna arkitektur och verktyg för att konstruera serviceåtgärder. Extra tilläggslösningar inkluderar: 

 • Dokumenthantering
 • Projekthantering
 • CAD-system
 • Vikt- och måttapplikationer
 • Lönesystem
 • Etikettutskrift

Hittar du inte den integration du behöver? Jeeves ERP går enkelt att integrera med de flesta system, ring oss gärna så diskuterar vi era unika möjligheter.

(EJ SIDEBAR) Mer om tillverkning