Jeeves Projekt kan säkerställa att era projekt blir lönsamma samtidigt som det hjälper er organisation att överskrida korsfunktionella och geografiska gränser för att kunna möta en rad komplexa och tidskrävande dokumentationskrav och även allt strängare regelkrav (nationella, internationella och branschunika).

Jeeves projektmodul kopplar ihop projektaktiviteter med företagets redovisningsfunktioner och skapar stora rapporteringsmöjligheter för att kunna ge anställda enkel åtkomst till nyckelinformation angående ett visst projekt. Detta säkerställer att projekten slutförs i tid och inom budget och att fakturering sker vid rätt tillfälle och att fakturorna är korrekta. 

 


 

Grundfunktionalitet

Projektstruktur

Varje projekt i Jeeves projektmodul har en struktur, vilket ger er den flexibla grund ni behöver för att kunna spåra och hantera projekt för att kunna hålla tidsplan och budget. Först kommer uppdragskomponenten, vilket är överenskommelsen med kunden, som är kopplad till prissättning, villkor och kundnummer. Uppdraget anger också vilken typ av överenskommelse ert företag har gjort med kunden. Uppdraget kan vara baserat på ett fast pris, löpande räkning eller andra riktlinjer. Det finns också en huvudprojektskomponent som kan fungera som en "paraply-funktion" som sammankopplar flera relaterade projekt. Datastrukturen, som innehåller fördefinierade aktivitetsmallar som genererar formulär, följer sedan med själva projektet, aktiviteter och underaktiviteter. Alla projekt, aktiviteter och underaktiviteter kan kopplas till en eller flera resurser.

Hantera Projekt och milstolpsfakturering

Jeeves projektmodul hjälper företagets projektledare att effektivt spåra och hantera projekt för att kunna hålla sig till prognosen, förhindra att kostnader överskrids och spara pengar. En projektledare kan tilldela resurser till ett projekt och även spåra beräknad mot faktisk kostnad för det totala projektet ner på aktivitetsnivå. Projekt kan brytas ner ytterligare för kostnadsredovisning eller fakturering. Transaktioner kan grupperas enligt alla möjliga dimensioner, som t.ex. kostnadscenter, region, land, kund, produkt eller produktlinje. En projektledare kan också skapa och spåra ändrade ordrar i varje projektfas. Om tillverkningsordrar är kopplade till projekt så är systemet integrerat med Jeeves Shop Floor Control och Jeeves Tid och Närvaro vilket gör det möjligt att fördela tid och resurser automatiskt.

Grafisk planering och schemaläggning

Med Jeeves planeringssystem kan ni se, planera och schemalägga resurser på ett grafiskt sätt för att effektivt avhjälpa rapporterade avbrott, påbörja reparationer, installationer och andra fältserviceaktiviteter genom att rätt person med rätt delar, verktyg och kompetens tilldelas ett uppdrag på rätt plats vid rätt tidpunkt. Via det lättanvända grafiska gränssnittet kommer företagets serviceplanerare att kunna veta vilka som finns tillgängliga för att utföra ett uppdrag och era tekniker kommer att veta var de behöver vara. Verktygsuppsättningen för grafisk planering och schemaläggning har också visat sig vara användbar för företag som behöver utvärdera konsekvenserna av efterfrågan i förhållande till kapacitet och även kunna simulera olika planeringssituationer för att identifiera eventuella flaskhalsar.

Fakturering och intäktsredovisning

I applikationsområdet Projekt medföljer projektbaserade regler för intäktsredovisning baserade på vinstredovisningsmetoder som följer IFRS och GAAP. Ni kan själva bestämma hur ni vill redovisa intäkter för varje individuellt projekt genom att använda etablerade affärsregler. Ni kan t.ex. välja att redovisa enligt tid och material, färdigställandeprocent eller fastpris. Systemet fångar upp alla projektkostnader och beräknar den aktuella totalsumman för projektet, vilket ger era projektledare den information som behövs för att skapa fakturor, skicka inköpsordrar, undvika att kostnaderna springer iväg samt säkerställer ett lönsamt intäktsflöde.

Utgiftsfördelning

Med regler som styr lämpliga ”interna kontroller” och tillsynsorgan som tvingar ledningen att redovisa sina ekonomiska resultat så är korrekt utgiftsspårning viktig. Jeeves projektmodul automatiserar både informationsinsamlingen inför skapande av utgiftsrapporter och attestprocessen. Ni kan sedan lägga in uppgifter om faktiska kostnader i projektplanen för att ta fram effektiva rullande prognoser som chefer kan använda för att kunna fatta snabbare och mer informerade beslut och säkerställa att projektet håller sig på banan. Det är också möjligt att snabba på återfakturering av utgifter genom att aktivera emaillarm och påminnelser för att säkerställa snabb spårning och cirkulation av utgiftsrapporter för linje, multinivå eller projektbaserade godkännanden.

Aktivering och avskrivning av forsknings och utvecklingsarbete

Om ert företag utvecklar nya produkter, material och processer för att förbättra befintliga sådana eller investerar värdefullt kapital i forskning och utveckling som årligen nedskrivs så kan Jeeves Projekt och Uppdrag hjälpa er att säkerställa att noggrann dokumentation av tid, lön och aktiviteter kopplade till varje projekt görs så att ni kan redovisa det fulla värdet av forsknings- och utvecklingskostnader för aktivering och avskrivning.