Unimedic

Att Jeeves ERP Cloud är en totallösning viktigt för Unimedic

När Unimedic i Matfors år 2007 valde Jeeves ERP som affärssystem var det främst för att få en lösning som gav en effektiv produktionsstyrning. Då fanns ingen tanke på att företaget skulle expandera till att bli ett av nordens snabbast växande läkemedelsföretag. Så har det dock blivit och affärssystemet Jeeves har utvecklats, anpassats och uppgraderats i takt med behoven vuxit i den koncern som idag heter Unimedic Pharma och som ingår i den börsnoterade MedCap-koncernen.  I samband med en uppgradering till Jeeves ERP 4.0 tog Unimedic Pharma beslutet att få den nya versionen levererad via molntjänsten Jeeves ERP Cloud. Molnlösningen gick i drift ett par månader in på 2015.

Läkemedelsverksamheten i Matfors startade i mitten av 60-talet och på 70-talet blev anläggningen en del av statliga ACO. På 80-talet blev först Kabi och sedan Pharmacia nya ägare och det var 1992 som Unimedic AB grundades när Pharmacia upphörde med produktionen. Vid den här tiden arbetade ett tiotal personer i Matfors. Utvecklingen tog sedan fart när företaget år 2006 förvärvades av ett bolag som senare blev MedCap-koncernen, och det var året efter som Jeeves ERP togs i drift i Matfors.

Unimedics tillväxttakt accelererade 2012 och 2013 då företaget först förvärvade Ergobe Pharma och sedan även Metadon Pharmadone och Cross Pharma. Under 2014 etablerades Unimedic Pharma AB som också är marknads- och säljbolag. Idag har koncernen drygt 150 medarbetare i ett flertal bolag som samtliga, utom ett bolag i Polen, har Jeeves ERP som affärssystem.

Behöver inte stärka upp de egna IT-resurserna när Jeeves tar totalansvar

Unimedic Pharmas verksamhet är samlad i tre affärsområden. Kontraktstillverkning/ CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization), Pharmacy Service som bland annat utvecklar produkter anpassade för apoteken samt Speciality Pharma som erbjuder service inom hela värdekedjan för registrerade läkemedel. 2014 var ett intensivt år för koncernen. Produkter etablerades i Danmark som ny marknad, avtal säkrades med samtliga apotekskedjor i Sverige, nya produkter utvecklades (bolaget lagerför mer än 500 produkter åt apotek, sjukhus och kliniker) och Unimedic Pharma fortsatte att stärka marknadspositionen både i Sverige och internationellt.

Koncernens tillväxt gjorde också att 2014 blev ännu ett intensivt år när det gäller framtida strategier för affärssystemet Jeeves. Under årens lopp har en bred Jeeves-kompetens byggts upp internt. Många av de anpassningar som skett i systemet har genomförts i egen regi och kompetensen hos IT-avdelningen har också haft stor betydelse vid implementeringen av Jeeves i de nya bolag som förvärvats.

- Jeeves flexibilitet och öppenhet har varit viktig för oss under alla år. När det behövs har det gett oss möjlighet att göra många egna anpassningar, och det har också varit smidigt att göra de anpassningar som krävs för att svara upp mot de speciella krav som gäller för läkemedelsföretag. Vi har också med framgång genomfört stora integrationsprojekt mot Jeeves och ett exempel är den e-handelslösning vi tog i drift inom affärsområdet Pharmacy Service under hösten 2014, säger Unimedic Pharmas CFO Jesper Severin.

Under 2014 ställdes koncernen inför ett vägval inför en planerad uppgradering till Jeeves ERP 4.0. Affärssystemet har alla år driftats lokalt i Matfors och behovet att uppgradera även servrarna ledde fram till en diskussion om olika handlingsalternativ.

- Vi hade alternativet att göra nya investeringar i servrar, men tittade också på möjligheten att lägga ut driften externt. Som ett tredje alternativ fanns en flytt till molnet med Jeeves ERP Cloud och där Jeeves tog ett brett ansvar för en totallösning. Beslutet blev en molntjänst och en stor fördel är att vi får en tydlig fördelning av Jeeves ansvar och det ansvar vi måste ta. Det här var en viktig punkt för oss och beslutet om molntjänsten innebär också att vi inte har behövt stärka upp våra IT-resurser som annars krävts om vi fortsatt med egen drift, förklarar Jesper Severin.

Kan lägga IT-kompetens på andra områden

Unimedic Pharmas målsättning är att fortsätta tillväxten. Koncernen kan komma att utökas med nya bolag och beslutet att välja Jeeves ERP Cloud ska också ses mot de krav som tillväxten ställer på affärssystemet men också på andra delar av koncernens IT-miljö.

- Genom att välja molntjänsten får vår IT-avdelning större möjligheter att fokusera på andra viktiga områden och även lägga mer tid på användarfrågor och intern support. Vi säkerställer samtidigt den fortsatta utvecklingen av affärssystemet genom det ansvar Jeeves tar som partner. Vi blir mindre personberoende och sårbara. I den tillväxtfas vi befinner oss, och med alla de olika krav våra bolag ställer på affärssystemet, är det också oerhört viktigt att vi har en driftsäker affärssystemmiljö. Den måste vara stabil och därför är det bra med det ansvar Jeeves tar för en säker molntjänst, fortsätter Jesper Severin.

Linjeorganisationen har knappast märkt av flytten

Låga ägandekostnader är viktigt för många av Jeeves kunder och Unimedic Pharma är inget undantag. Med Jeeves ERP Cloud, och den ansvarsfördelning som skett, får koncernen en mycket tydlig bild av vad man betalar för och man gör det till en fast månadsavgift. Steget från en egen lokal installation och drift av affärssystemet till Jeeves molntjänst betecknar Jesper Severin som ett framgångsrikt projekt.

- Jag kan konstatera att alla de förväntningar vi ställt initialt infriats. Flytten gick smidigt och faktum är att våra användare runt om i organisationen knappast märkt av själva flytten. Jag vill också ge en eloge till Jeeves som gett mycket snabb respons under själva uppgraderingen till den nya versionen, och våra superusers får också mycket bra stöd genom den direktkontakt de har med Jeeves support, avslutar Jesper Severin.