Wallhamn

Sveriges tredje största fordonshamn

Wallhamn använder Jeeves ERP för att automatisera sina flöden så att de har total kontroll över hela material-, beställnings- och offertflödet. 

Bilden visar Wallhamns fordonspark

Viktig hub för import och export av fordon

Wallhamn är en av Sveriges allmänna hamnar som tar emot stora fartyg, eller rorofartyg som de kallas, som kommer lastade med nya bilar som importeras till den svenska marknaden. I returen går exportgods av alla typer, gemensamma nämnare för dessa är att de kan rullas ombord på fartygen. 

Varje vecka anlöper fartyg Wallhamn för att lasta eller lossa bilar, lastbilar, bussar och industrimaskiner. Med ett idealiskt läge, nära väg 169 som förbinder Tjörn med fastlandet och E6 är Wallhamn en betydande hubb för import och export av fordon i Sverige. Kombinationen av fordonshamn och inspektion/bilverkstad är unik och innebär att de ser till att fordon kontrolleras och görs leveransklara för den svenska marknaden så snart de rullat iland. 

Wallhamns historia sträcker sig tillbaka till 1962 och i dag är Wallhamn AB Sveriges tredje största fordonshamn. Wallhamn AB omsätter 240 miljoner kronor per år, varav Bilbyggarna, PDI och DS står för den största delen och resterande genereras av hamnverksamheten. Med 170 fastanställda och ca 150 timavlönade är de den största privata arbetsgivaren i Tjörns kommun.

Hur använder Wallhamn Jeeves ERP?

Wallhamn använder Jeeves ERP som sitt affärssystem och de har satsat mycket på att automatisera sina flöden så att de har total kontroll över hela material-, beställnings- och offertflödet. De har även satsat mycket på mobilitet. 

Automatisering

- Vi är på väg till en nivå av automatisering där vi bara behöver skriva in information vid ett tillfälle, sedan flyter allt på automatiskt genom hela processen som det tar att göra en bil redo för den svenska marknaden. Detta innebär att vi verkligen är på väg att automatisera hela vårt flöde, från ankomst av bilarna till att de levereras till slutkunden, berättar Torbjörn Wedebrand. 

Mobilitet

Mobilitet är en annan sak som är viktigt för Wallhamn och de använder mobila enheter för att rapportera av arbeten som oftast görs ute på fältet. De hanterar ungefär 70 000 nya bilar som ska in i Sverige och som förvaras på ett stort parkeringsområde i väntan på att göras i ordning. Det är många olika saker som ska göras på varje bil och mycket att hålla reda på, arbeten sker även ute på plats så då är det en fördel att kunna rapportera in vad som är gjort. Det här gör att processen blir mycket snabbare och smidigare. 

Här kan du läsa i vår blogg om hur Wallhamn satsar på automatisering och mobilitet.

 

Wallhamns VD Torbjörn Wedebrand om: 

  • Verksamheten
  • Fördelarna med automatiserade processer
  • Varför de har satsat på mobilitet 
  • Hur de tänker framåt när det gäller digitalisering och ny teknik