Wallhamn

Om Wallhamn

Varje vecka anlöper fartyg Wallhamn för att lasta eller lossa bilar, lastbilar, bussar och industrimaskiner. Med ett idealiskt läge, nära väg 169 som förbinder Tjörn med fastlandet och E6 är Wallhamn en betydande hubb för import och export av fordon i Sverige.

Kombinationen av fordonshamn och inspektion/bilverkstad är unik och innebär att de ser till att fordon kontrolleras och görs leveransklara för den svenska marknaden så snart de rullat iland. Wallhamns organisation underlättar för de att leva upp till deras löften om korta ledtider, hög säkerhet och leveransprecision.

Wallhamns historia sträcker sig tillbaka till 1962 då Olof Wallenius, Bengt W. Törnqvist och Lars och Wilgot Johansson grundade hamnen. Idag är Wallhamn AB det 11:e största hamnbolaget av Sveriges Hamnars 52 medlemmar och Sveriges tredje största fordonshamn. Wallhamn AB omsätter 240 miljoner kronor per år, varav Bilbyggarna, PDI och DS står för den största delen och resterande genereras av hamnverksamheten. Med 170 fastanställda och ca 150 timavlönade är de den största privata arbetsgivaren i Tjörns kommun.

Läs mer om Wallhamns organisation


 

Lyssna på när Wallhamns VD Torbjörn Wedebrand berättar om deras verksamhet, deras automatiserade processer, hur de arbetar med mobilitet och hur de tänker framåt när det gäller digitalisering och ny teknik.