ERP trendspaning

1. ERP TRENDSPANING - DAGENS AFFÄRSSYSTEMSMARKNAD

Genom att förstå hur marknaden har utvecklats får du mycket kunskap som hjälper dig vid köpbeslutet.

Constatnt innovation and change

Constatnt innovation and change

ERP is the key

ERP is the key

Cloud first

Cloud first

Technology

Technology

6. TA FRAM EN ERP UTVÄRDERINGSPROCESS

Att göra ett urval

Om urvalsprocessen är tydlig blir utvärderingsprocessen mycket enklare, men det finns ändå några saker att tänka på. Det tar tid att utvärdera affärssystem, och det kräver engagemang från alla i arbetsgruppen och från inköparen och projektledningen. Projektledaren bör se till att allt går smidigt genom en väldefinierad process.

Projektledaren måste ställa den här typen av frågor:

 • Vem ska göra efterforskningar?
 • Vem ska ta anteckningar under demonstrationerna?
 • Vilka grundläggande funktioner måste vi få se under varje demonstration?
 • Ska alla i gruppen delta i alla demonstrationer?
 • Har alla i gruppen lika stor del i beslutsfattandet och vem är det som i slutänden fattar beslutet?
 • Hur ska vi använda våra urvalskriterier när vi fattar beslut?

Det finns förstås många fler faktorer, särskilt om även medarbetarna ska ha inflytande, där det kan finnas en och annan bakåtsträvare. Dessutom måste projektledaren ha en realistisk syn på hur lång tid arbetet ska ta. Ett sätt att hantera på tidsperspektivet i utvärderingen är att titta processen baklänges:

 • När vill eller behöver vi börja använda produkten?
 • När måste vi ha valt en produkt?
 • Vem ska godkänna beslutet? Vad händer om vi inte kan börja använda produkten när vi har planerat att göra det?
 • Vilka viktiga milstolpar finns det i projektet och vilka är målen med dem?
 • Vilka verkliga konsekvenser kan det få om vi inte når milstolparna?

7. FATTA ETT BESLUT

Om du har utgått från tydliga mål och tagit fram en utvärderingsprocess som bygger på viktade och överenskomna urvalskriterier borde det vara enkelt att fatta ett slutgiltigt beslut.

Därefter behöver du vägledning om det bästa sättet att implementera ett nytt ERP-system. Det hittar du inte i den här guiden, men självklart kan vi hjälpa dig även med det.

Det är bara att KONTAKTA OSS