Varför Jeeves ERP har Sveriges lägsta ägandekostnad

Jeeves ERP Cloud sparar in på kostnader

I slutändan sparar de företag som väljer Jeeves ERP Cloud in på kostnader för infrastruktur och får loss pengar som annars skulle använts till uppgraderingar. Dessa pengar kan användas för att vidareutveckla plattformen och applikationslagren och på så sätt skapa ett system som är ännu bättre anpassat efter företagets verksamhet och innehåller fler funktioner – användas för att skapa mervärde för företaget.

Molnbaserat ERP minskar kostnaderna

Både stora och små företag förstår nu att de inte är verksamma inom IT-branschen och att de inte heller kan tävla med den expertis och den stordriftsfördel molntjänst- och IaaS-leverantörer sitter på. Redan på kärnfunktionsnivå minskar kostnaderna för hårdvara, lager, nätverk och IT-personal med mer än hälften när ett företag övergår till att använda en molntjänst eller IaaS-lösning. Samtidigt gör det systemet mer tillgängligt och säkert, minskar riskerna och ökar kapaciteten.    

Nordiska företag uppgraderar ERP-system 1,7 gånger

Kostnadsbesparingarna för plattform och mjukvarulager är vanligtvis svårare att räkna ut. Enligt en rapport från analysföretaget Radar Ecosystems Specialist, uppgraderar nordiska företag sina ERP-system 1,7 gånger under systemets hela livstid. Uppgraderingar håller systemet i nivå med tiden, fräschar upp teknologin så att företaget kan dra nytta av de nyaste funktionerna på marknaden. De flesta affärssystem är dock inte så lätta att uppgradera, särskilt inte efter att individuella tilläggslösningar har implementerats. Forskning visar att de flesta gånger så kostar en uppgradering faktiskt mer än hälften så mycket som det gjorde att bygga hela affärssystemet.  Att uppgradera bara två gånger innebär alltså att man betalar för hela systemet en gång till.

Best practice för att sänka kostnader med virtuellt moln

En annan Radar-rapport, How Cloud Empowers ERP Solutions, menar att best practice för ERP-system är ett virtuellt moln som kan:

  1. sänka driftskostnaderna för infrastrukturen och
  2. öka plattformens och applikationslagrens funktion.

I Jeeves ERP Cloud, ligger tilläggsanpassningar och integrerade funktioner skilt från kärnfunktionerna. Det gör det inte bara lätt och snabbt att göra systemuppgraderingar–uppgraderingar ingår också i vår service.  

Hur ska du spendera de pengar du sparar?

Vad gör företagen med pengarna de sparar? Enligt Radar, bör de användas för att anpassa och utveckla plattformen och applikationen och satsas på innovation och för att stödja företagsprocesserna – och skapa mervärde i företaget. I slutändan sparar de företag som väljer Jeeves ERP Cloud in på kostnader för infrastruktur och får loss pengar som annars skulle använts till uppgraderingar.