Vikten av rätt systemstöd när när samhället ska rustas

Bilden visar en tjej med korslagda armar på ett lager

Det är inte bara privatpersoner som uppmanas förbereda sig för kriser i samhället, många kommuner och regioner behöver stärka sin beredskap och förbereda sig inför kommande kriser och i värsta fall krig. Just nu pågår flera statliga utredningar och regeringsuppdrag när det gäller beredskapsområdet. Utredningarna är välkomna då pandemin gjorde det uppenbart att beredskapen i samhället generellt var låg. I freds- och samverkanstider så har de allra flesta blivit vana vid att snabbt kunna fylla på förråden med en enkel knapptryckning. Men när alla behöver samma sak samtidigt så är det inte lika självklart att man kan få leveranser så snabbt.

Dessutom ställde stoppet i Suez-kanalen och Rysslands invasionskrig mot Ukraina till det ännu mer och de flesta av oss insåg att den globala handeln kanske inte är att lita på i kristider. Även att beredskapslagren som vi tidigare skrotat borde byggas upp igen.

Kommuner och regioner behöver bättre beredskap

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under kriser och höjd beredskap. Syftet med uppdraget är att på sikt förstärka och utveckla kommuners och regioners beredskap och utredningen ska vara klar senast i mars 2024.  

Hur kan du som region eller kommun förbereda dig?

En sak är säker och det är att alla regioner och kommuner kommer behöva bygga upp beredskapslager för att vara rustade för kommande kriser eller krig. Det här kan vara skyddsutrustning eller förbrukningsvaror som säkerställer att kritiska verksamheter kan fortsätta fungera; äldrevård, sjukhus, barnomsorg för att nämna några.

Oavsett om det är att upprätthålla det ordinarie lagret eller bygga ett beredskapslagret krävs att ni har ordning och reda på vad som finns där. Att det är saker som används löpande men att ni kontinuerligt fyller på så att det alltid är påfyllt. Även att varor med bäst-före-datum används och byts ut med jämna mellanrum och att de tas från rätt lager först.

En sådan viktig sak som beredskap ska inte hanteras med post-it lappar eller Excel, då finns det stor risk att det blir fel. Nyckeln är att ha ett effektivt systemstöd där ni kan automatisera och digitalisera processerna så att ni slipper manuell hantering.

Med rätt systemstöd blir det enkelt

Med rätt systemstöd samlar ni all information på ett och samma ställe och det gör det enklare att bygga upp och hantera både det vanliga lagret och ert beredskapslager. Vi har flera kunder som använder Jeeves ERP för detta och systemet kan anpassas helt och hållet efter era individuella behov.  

Exempel på saker som Jeeves ERP kan hjälpa till med:

  • Utplock från lagret uppdateras i realtid i affärssystemet så att lagersaldot alltid är korrekt
  • Inköp och påfyllnad blir enklare då ni alltid har korrekta uppgifter
  • Med hjälp av nettobehovsberäkning genereras inköpsförslag automatiskt när saldot är lågt. Dessutom kan inköpsordern i sin tur kan skickas per automatik till leverantören
  • Systemet har även koll på bäst-före-datum och föreslår i vilken ordning materialet ska plockas, om det ska tas från vanliga lagret eller beredskapslagret
  • Ni får ordning och reda på lagret då systemet har koll på var allt ligger
  • Inventering är en annan sak som blir mycket enklare då den kan göras med hjälp av mobila enheter och rapporteras in i systemet direkt
  • Har ni flera lager så ser ni alla lager på samma ställe, det är också en stor fördel
  • Blir det något fel eller något behöver återkallas finns spårbarhet som standard så man ser vart materialet finns på lager eller har tagit vägen i leveranser
  • Det är enkelt att koppla på mobila enheter, bygga dashboards eller skräddarsy systemet helt efter era behov
  • Givetvis hanterar systemet även tredjepartslager och EDI beställningar  

Vill du veta på vilket sätt Jeeves ERP kan stötta i förhöjd beredskap, hör av dig!

Kontakta oss