Med Jeeves ERP Kan Du Snabbt Implementera Tilläggsfunktionalitet

Jeeves ERP implementeras genom att man använder en tilläggsprocess istället för en bortplockningsprocess. När vi säger tilläggsprocess menar vi mer än bara hur lätt det är att specialanpassa systemet och integrera det med andra lösningar. Vi menar att det är lätt att förändra och utvidga systemet med nya koder.

Affärssystem har funnits med länge. Systemarkitekturen hos många affärssystem som används idag skapades för länge sedan och är skapade för att passa en begränsad grupp företag. Dessa system begränsas ofta av komplexa databaser och gammal teknik, vilket gör dem svåra att uppgradera och svåra att anpassa till dagens ofta varierande behov.

I den andra generationens arkitekturer försökte man komma runt dessa låsta och komplexa system genom att man byggde stora och horisontella system som gick att förändra. Då uppstod istället problemet med att implementationsprocessen blev lång och kostsam eftersom att man behövde gå igenom massiva lager med kod för att välja vilka funktioner som skulle ingå och inte.

När multi-tenant SaaS-arkitekturen blev tillgänglig löste det problemet med komplexitet och kostnad men istället utgjordes nu affärssystemen av ett standardsystem som var tänkt att passa alla. Det gjorde det mycket svårt att anpassa systemen efter företagens unika behov.

Jeeves ERP är alltså annorlunda. Jeeves ERP bygger på en tilläggsprocess snarare än en borttagningsprocess. När vi pratar om en tilläggsprocess menar vi mer än bara hur lätt det är att specialanpassa systemet och integrera det med andra lösningar. Vi menar att det är lätt att förändra och utvidga systemet med nya koder. Många av våra kunder tar regelbundet fram egna appar med hjälp av verktyget Apps Builder. Andra kunder använder appar utvecklade av Jeeves.

Oavsett om det är ni själva eller Jeeves som har utvecklat appen, så separerar alltid Jeeves ERP tilläggslösningarna från kärnsystemet, vilket gör att det alltid är lätta att uppgradera systemet och komma igång med nya funktioner.

Jeeves gör det alltså mycket enklare och mindre kostsamt för ett företag att specialanpassa sitt system efter sina behov. Man behöver bara bygga, importera och köra igång…