Varför Jeeves ERP är så lätt att uppgradera

Enligt Radar Group motsvarar kostnaden för en uppgradering mer än hälften av vad företaget betalade när de investerade i sitt nya affärssystem från första början. Det innebär att om ett företag bara uppgraderar systemet två gånger under hela dess livstid så har de betalat för hela systemet två gånger. Vi på Jeeves har löst detta problem. Våra uppgraderingar påverkar inte existerande specialanpassningar eller kräver att man flyttar på data. Detta är anledningen till att våra kunder redan övergått eller kommer att övergå till vår senaste version.

Företaget Radar Group publicerade nyligen en rapport där de menar att ett företag i genomsnitt använder sig av samma affärssystem i 12 år. De skriver också att något som många inte vet är att den initiala investeringskostnaden ett företag betalar för ett nytt affärssystem i slutändan bara kommer att motsvara 25 % av de totala kostnaderna för systemet.

Var kommer då dessa andra kostnader ifrån?

Uppgraderingar står för en stor del av de totala kostnaderna. Ett företag uppgraderar sitt affärssystem i genomsnitt två gånger under systemets totala livslängd. Uppgraderingar håller systemet uppdaterat, fräschar upp tekniken och ger tillgång till nya funktioner. Problemet är att de flesta system inte är så lätta att uppgradera när de väl har specialanpassats efter företagets verksamhet. Enligt Radar Group kostar dessutom de flesta uppgraderingar mer än hälften av vad företaget betalade när de investerade i det nya affärssystemet från första början. Med andra ord, om ett företag uppgraderar sitt system två gånger under systemets hela livslängd, så har de i slutändan betalat motsvarande investeringskostnaden två gånger.

Uppgradera Jeeves tar endast några minuter

Att uppgradera Jeeves ERP behöver inte ta mer än bara några minuter. Uppgraderingar ingår dessutom i vår molntjänst. När systemet väl uppgraderats återstår bara att göra de förändringar man vill göra.

Flera av våra kunder avsätter tid för en eller två veckor för att utvärdera de nya funktionerna och jämföra dem med redan existerande funktioner. Efter att de har bestämt sig för hur de vill gå vidare och kanske testat det uppgraderade systemet lite till och utbildat personalen som ska använda det är de snabbt redo att köra igång, utan extra kostnader.