ERP-projekt misslyckas utan rensad data

Utan datarensning kan projektet försenas i flera månader

Oavsett hur många månader du har investerat i ditt ERP-projekt – med allt från att välja rätt system till att hitta de optimala processerna – så kan du misslyckas katastrofalt om du inte rensar era data som en del av processen.

Företag som implementerar ERP stöter på stora komplikationer om de parar ihop ett nytt ERP-system med föråldrade data, enligt Alexandre Crettol, Director of Services på SolvAxis i Schweiz. SolvAxis är ett av företagen i Forterros globala nätverk av ERP-företag.

”Det här är en kritisk åtgärd och risken är stor att man misslyckas om den inte görs ordentligt”, säger Crettol. ”Det är så viktigt att rensa bland data.”

Men företag som genomför ERP-projekt är ofta motvilliga till att avsätta tid och resurser för datarensning. Detta var nyligen fallet med en SolvAxis-kund som fick erfara en försening i sitt ERP-projekt på grund att ett oerhört omfattande datarensningsprojekt.

”Det krävdes enormt mycket tid för att förbereda alla data för dataöverföringen”, berättar Crettol. ”Det fördröjde projektet med två månader, men till sist fungerade det perfekt. Utan tidinvesteringen skulle det nya ERP-systemet antagligen inte ha fungerat. Alla felaktiga data skulle ha orsakat problem.” säger Crettol. 

Vilken data bör du gå igenom och rensa? 

Här följer några av de områden som du behöver överväga när det gäller datarensning:

  1. Obsoleta, inkonsekventa kunddata
  2. Föråldrade produktkoder
  3. Data som inte har matats in i det äldre systemet
  4. Duplicerade data
  5. Förändringar i leverantörsinformation
  6. Slutförda inköpsorder
  7. Ofullständiga datafält

”Du måste investera mycket tid för att dataöverföringen ska bli bra”, fortsätter Crettol. ”Till exempel kommer systemet inte att fungera om du börjar att överföra data från ett system som innehåller duplicerade data. Det kan hända att du flyttar över en uppsättning dåliga data och återskapar ett problem i det nya systemet. Det är ingen bra idé: projektet kommer att misslyckas.”

Data är inte det enda området som kräver regelbunden uppdatering, enligt Jean Christophe-Piguet, Support Consultant på SolvAxis. Han uppmuntrar kunderna att skapa ett dokument med de affärsprocesser som de tycker är viktigast för att hålla verksamheten igång. ”Det är lätt att säga, men inte så enkelt att göra i verkligheten”, säger han. ”Medarbetare byter roller. Vissa processer förändras. Allt sådant här kan leda till att information går förlorad.”

Glöm inte att regelbundet underhålla din data

När datarensningen väl är slutförd som en del av ERP-projektet är det en god idé att upprätta ett schema för regelbundet underhåll.

”Det är ett tufft jobb men det är viktigt att investera den tiden”, säger Crettol. ”Det är mer än en rekommendation. Jag ser det som helt nödvändigt.”