Utrullning för Safegate i ytterligare tre länder

Safegate International i Malmö kommer fortsätta att rulla ut Jeeves ERP på sina dotterbolag runt om i världen. Sommaren 2013 gick man i drift med Jeeves ERP i Austrailen. Under 2014 kommer man rulla ut i ytterligare tre länder; Dubai, Qatar och Tyskland.  Safegate hanterar och projektleder utrullningar till största del med egna resurser och med stöd av expertkompetens från konsulterna inom Jeeves.

Läs mer om Safegate på www.safegate.se