Constructor: Behövde kunna anpassa ERP

I senaste numret av tidningen CIO (CIO Sweden 1, februari 2014)  kan ni läsa om Jeeves kund Constructor  och hur deras process kring upphandling av nytt affärssystem gick till.

Ett system som var lättare att anpassa var en förutsättning för ett företag i förändring.

När affärssystemet ASW från IBS blev dyrt och krångligt att anpassa fick det vara nog.-Vi hade levt med systemet sedan 1996. Men det krävdes programmering och konsultinsatser för att göra nödvändiga förändringar. Vår verksamhet var inne i en fas med många processförändringar. Det var dags för ett nytt system, säger Ulf Sternebratt, it-chef på Constructor, där man tillverkar och säljer lagerlösningar.

Steg ett, hösten 2007, blev en enkel förfrågan till fem affärssystemskandidater. Grundkriterierna var att finna ett flexibelt och anpassbart system. I tur och ordning fick de muntligt presentera sina lösningar och prisbilder samt hur införandet skulle gå till.-Två föll bort. Den dyraste kandidaten erbjöd ett för krångligt system, och den billigast kunde inte leva upp till kriterierna.

En bastant förstudie genomfördes innan man tog nästa steg i upphandlingen. Processer kartlades, och man räknade roi på systemen. Varje systems för- och nackdelar sattes under lupp. Därpå blev det workshop med två av de tre kandidaterna.-Där genomförde vi djupa diskussioner. De skickade grundliga offerter innan vi slutligen valde Jeeves.

Vad fällde avgörandet?-Systemet uppfyllde våra kriterier bäst. Jeeves var bäst på att förstår och möta våra behov. Vi kan en hel del inställningar i systemet själva nu, utan att det behövs dyra konsultinsatser. Därtill kan systemet göra automatiska flöden mellan alla införlivade bolag i Norden, England och snart i Tyskland, säger Ulf Sternebratt.

Vad kunde ni ha gjort bättre?-Inget. Vi lyckades införa systemet i tre länder på sju månader, och höll tidplanen, till lägre än budgeterad kostnad. Nyckeln var en genomtänkt förstudie, säger Ulf.