Life Science-bolaget IRRAS väljer Jeeves ERP

forterro arrow

IRRAS, som är verksamt inom Life Science, har valt Jeeves. Sedan starten 2012 har de arbetat mot visionen:

  • Att väsentligt förbättra resultaten för behandlade strokepatienter
  • Minska den tid strokepatienter behöver tillbringa på intensivvårdsavdelning och slutenvårdsavdelning
  • Bidra till påtagliga hälsoekonomiska fördelar för både sjukhus och andra vårdgivare

Denna vision ska uppnås genom att tillgängliggöra innovativa medicinsktekniska lösningar för behandling av intrakraniella blödningar. IRRAS står själva bakom utvecklingen och designen av produkten IRRAflow™.

Komplexa utmaningar

Vid valet av affärssystem stod IRRAS inför flera komplexa utmaningar. Den internationella organisationsstrukturen gör att man har behov av smidig valutahantering och stöd för transaktioner mellan olika legala enheter. Dessutom ställer branschen extremt höga krav på spårbarhet.  Lösningar för så pass komplexa processer hittar du oftast i de större systemen. IRRAS, som fortfarande ligger i uppstartfasen, valde Jeeves ERP för att lösningen "är en klass för sig" då det gäller avancerad funktionalitet anpassat även för mindre bolag.

Flexibilitet och skalbarhet en avgörande faktor

IRRAS har ambitionen att växa kraftigt de närmsta åren. Därmed blev flexibiliteten och skalbarheten i Jeeves ERP också en avgörande faktor. "Jeeves har uppvisat en följsamhet och förståelse för våra högt ställda ambitioner att växa” säger Christian Norrman, CIO IRRAS AB". Tack för ert förtroende säger vi till IRRAS och välkomnar er in i Jeevesfamiljen!

Läs mer om Jeeves Erp för life Sience

Läs mer om IRRAS