Produktkonfigurering minskar ledtider och produktionsfel hos Kasthall

Michaela Schattauer November 2019