Hur flyttar man sitt Jeeves ERP till molnet?

Bilden visar en hand som jobbar med olika post-it lappar på en tavla

Flera av våra kunder har redan flyttat eller står i valet och kvalet att flytta sitt Jeeves ERP till molnet. De ser fördelarna med att köpa sitt affärssystem som en tjänst snarare än som ett installerat IT-system. I tidigare blogginlägg har vi tittat på vilka fördelarna är med molndrift och drivkrafterna bakom. Här tittar vi på hur det rent praktiskt går till. Vår Head of Product Management Lars Hellberg förklarar.

Vad innebär Jeeves ERP Cloud?

- Jeeves ERP Cloud är ett komplett förvaltningserbjudande där våra kunder köper sinnesro och förutsägbarhet genom att köpa Jeeves ERP som en tjänst. Då tar vi på Jeeves hand om systemet, vi tar hand om drift, säkerheten och uppdaterar det med rättningar en gång i månanden. Det här gör att systemet blir mer driftsäkert och värdet ökar för användarna. Det ingår även en större uppdatering en gång per år då kunden får tillgång till ny funktionalitet, detta görs vid en tidpunkt som kunden själv styr över. Självklart verifierar vi anpassningar i test innan det går i produktion, förklararar Lars.

Vilka är fördelarna?

- Den största fördelen är att kunderna får tillgång till ett ständigt uppdaterat affärssystem som ligger på senaste versionen med alla rättningar pålästa. Affärssystemet kommer kunderna åt på samma sätt som idag och vi på Jeeves säkerställer att allt bakom fungerar. Det här innebär att våra kunder inte behöver tänka på något tekniskt som rör affärssystemet utan kan fokusera på sin verksamhet i stället, säger Lars.  

- Det blir även mycket enklare att budgetera då man har en fast kostnad för affärssystemet varje månad, det som tillkommer är eventuella förbättringsprojekt som kunderna vill genomföra. När man slipper lägga tid och resurser på att förvalta och ta hand om sitt affärssystem ser vi att kunderna faktiskt får tid över att kunna fokusera på de här förbättringarna, berättar Lars.  

Hur går en flytt från on-premises till molnet till?

Det första man behöver göra är att säkerställa att affärssystemet är på den senaste versionen av Jeeves ERP. I samband med detta är det bra att även göra en översyn av affärssystemet, att inventera den befintliga uppsättningen av affärssystemet och se över de anpassningar man har gjort. Och ta bort allt gammalt som inte längre används. Det kan även vara en bra idé att rensa gammal data från databasen för att förbättra prestandan och samtidigt se över vilka undersystem ens affärssystem pratar med, säger Lars.

- Det här är något vi hjälper kunderna med, våra tekniker börjar med att inventera det befintliga systemet, tittar på anpassningar och de integrationer som finns. De kommer sen med rekommendationer på vad vi tycker bör åtgärdas innan själva flytten till molnet, berättar Lars.

- Man bör också se över lokala resurser och sökvägar och säkerställa att de kan flyttas till molnet. Integrationer är en annan sak som man bör se över, och framför allt säkerställa att ens interaktioner klarar av att kommunicera på ett mer modernt sätt via internet. Vi på Jeeves håller på och tar fram en helt ny integrationsplattform som kommer underlätta avsevärt framöver i sådana här projekt, säger Lars.

Beprövad projektmodell

Inom Jeeves använder vi en beprövad projektmetod som är densamma för alla projekt, oavsett om det är en ny implementation eller en uppdatering av ett affärssystem.

- Vi jobbar utifrån åtta definierade beslutspunkter, de första tre stegen är förberedelsefasen då vi gör en analys av kundens miljö och utifrån det tar fram ett designförslag för hur molnmiljön ska se ut. Innan vi går vidare godkänner kunden vårt förslag och sedan är det en genomförandefas i fyra steg med implementation, tester och efter ytterligare godkännande går vi live, berättar Lars.

- Det vi tittar extra på när affärssystemet ska läggas i molnet är integrationerna och säkerställer att de kommer fungera även i molnmiljön. Själva produktionssättningen sker oftast på en helg och kunden kör på med sitt befintliga affärssystem fram till go-live datum så det blir inga avbrott i verksamheten, förklarar Lars.

När ska man göra en övergång till molnet?

- Vi brukar rekommendera våra kunder att göra det här i samband med nästa planerade uppdatering av affärssystemet. Har man väl gjort det så blir inte själva flytten till molnet så stor eller dramatisk. Vi gör ungefär femtio uppdateringar per år så vi kommer göra det här löpande under de nästkommande åren, en fördel är att vi har automatiserat många steg så det ska gå snabbt och enkelt, berättar Lars.

Är det säkert att ha sitt affärssystem i molnet?

- Ja det är väldigt säkert, vi driftar Jeeves ERP Cloud i Amazon Web Services och där står de för den yttre säkerheten, det vill säga att ingen obehörig kan komma åt bakomliggande plattform och hårdvara. Amazon Web Services har extremt hög säkerhet och vi använder oss både av en dataservice på Irland men har även vissa tjänster i Stockholm. På sikt ser vi att vi vill flytta allt till Stockholm och det är ett pågående projekt, förklarar Lars.

- Den inre säkerheten står vi för och vi har ett tydligt regelverk som styr att endast behöriga hos Jeeves kommer åt kundernas miljö. Dessutom använder vi oss av federal inloggning med full spårbarhet så vi kan se vem som har gjort vad i miljön, avslutar Lars.

Är du nyfiken på att veta mer om hur du kan flytta ditt Jeeves ERP till molnet? Kontakta din kontaktperson hos jeeves så berättar de mer.

Fördelar med affärssystemet i molnet

  • Enkelt - en kontaktyta för allt som rör ditt Jeeves ERP
  • Förutsägbart – du vet precis vad det kostar varje månad
  • Uppdaterat – uppdateras en gång per år, du har alltid den senaste funktionaliteten
  • Säkert – både yttre och inre säkerhet
  • Tillgängligt – backup rutiner och får upp det snabbt om något händer
  • Frigör IT resurser - vi tar hand om systemet under ytan, ni kan fokusera på att använda det och utveckla verksamheten.

Läs mer om Jeeves ERP Cloud