Idag finns det växande förväntningar på produktkonfiguration med allt från apparater med kringutrustning till inredning och möbler. 

Varför?

Om inte köpkriterierna är runt lägsta pris så vill inte dagens konsumenter ha färdiga varor direkt från hyllan. De vill ha produkter som återspeglar vilka de är och vad de står för. Produkter som har ett personligt utvalt mönster eller en färg, som exempelvis en cykel eller val av behandling av en yta är därför mer eftertraktade.

Företag vill också ha anpassade produkter som återspeglar deras värderingar och arbetssätt. Unika produktspecifikationer kan ibland ha en enorm inverkan på säkerhet, komfort och produktivitet hos företagets anställda eller kunder. Du kan vara den enda tillverkaren av en komponent som håller en specialbyggd industriell maskin som körs varje dag, eller av en specialbyggd del till en medicinteknisk produkt som behandlar cancerpatienter runt om i världen.

Till råga på allt vill både företag och konsumenter få möjlighet att uppleva funktionerna av produktkonfiguration. Vare sig det är via webbshopen eller via telefonen så vill de kunna vara med och påverka den kreativa designen och processen för att personalisera produkten. 

Som del av Jeeves ERP Version 5 har vi släppt en egen tilläggsmodul till Jeeves affärssystem: Jeeves Produktkonfigurator. Den nya och helt integrerade produktkonfiguratorn hjälper dig att minska kostnader, fel och tid för att skapa orderunika produkter som dina kunder föreställer sig.

Cidan Machinery fick ROI på 11 månader med Jeeves Produktkonfigurator

Fördelar

  • Snabbare offerthantering än konkurrenterna
  • Minskar inmatningsfel på order och reducerar ledtid för orderregistrering
  • Minskar kostnaderna per offert samtidigt som den ger en förbättrad kundupplevelse genom större medverkan
  • Minskar behovet av teknisk support och marknadsföring av orderunika produkter
  • Minskar lagernivåerna
  • Ökar försäljningen genom delvis självbetjäning
  • Minskar behovet av teknikersupport och produktionsberedare för orderunika produkter

 


Hantera specialanpassade ordrar snabbare än konkurrenterna, hur då? 

 

Funktionalitet

Starta med Jeeves ERP

Jeeves Produktkonfigurator kan startas direkt från Jeeves affärssystem vilket ger dina säljare snabb tillgång och kan lägga beställningen tillsammans med kund.

Anpassningsbara formler och matriser

Matrisen hjälper dig att definiera dina produkter och deras funktionalitet vilket styr förhållandet mellan de olika alternativen, som exempelvis ogiltiga eller obligatoriska kombinationer. Villkor och formler kan också ställas in. Ett exempel kan vara att du i vissa fall kräver svar från dina användare eller behöver begränsa användarens insatsvaror såsom ett utbud av mått eller vikt.

Q/A-baserad guide

Jeeves Produktkonfigurator använder en Q/A-liknande guide som gör konfigureringen enkel och intuitiv för dina användare. Användarnas svar kan vara lika enkla som ”Ja” eller ”Nej”, ett val i en rullgardinsmeny, eller ett nummer i ett ”Från”-och ”Till” sortiment. För att göra processen så effektiv som möjligt har Jeeves Produktkonfigurator gråmarkerat de ogiltiga alternativen och rödmarkerat de val som hamnar i konflikt.

Modell

Om en produkt blivit definierad som en modell flaggar det till systemet att det är en konfigurerad produkt med speciella funktioner. En modell definierar omfattningen och gränserna för en produkt som genererar en mall för strukturlistor och operationsföljder. Genom modellen kan du göra en mer omfattande beskrivning av en produkt med funktioner som betecknar och ställer frågor till konfigurationsguiden för att definiera en orderunik produkt vid varje orderkrav. Detta möjliggör produktion med tillverkning mot order och kräver färre artikelnummer och lagerinventeringar för att kunna uppfylla kundernas efterfrågan.

Funktioner

En funktion kännetecknar en produkt. Alla funktioner som krävs för en orderregistrering kan definieras med hjälp av numeriska, diskret numeriska, alternativbaserade, textbaserade eller filbaserade värden. Funktionsbeskrivningen ställs som frågor i konfigureringsguiden som sedan resulterar i att svaren utformar den orderunika produkten. Alla svar kan anslutas till och kontrolleras av motsvarande formler, villkor, material eller processer. En uppsättning funktioner kan också kopplas till en modell.

Grupperingsfunktion

Jeeves Produktkonfigurator för intuitivt samman funktioner i ett rutnät som i sin tur vägleder konfigurationsguiden.

Produktnyckel

Produktnyckeln kan användas på två olika sätt i Jeeves Produktkonfigurator: antingen för att söka efter tidigare konfigurationer när kunder lägger in samma order igen, eller för att snabbt kunna lägga in en konfiguration utan att visa konfigurationsguidens matris.

Standard och sparade konfigureringar

Användare kan till en början använda sig av standardprocesser som finns i produktkonfiguratorn för att spara tid och hantera konfigureringen utan problem. På samma sätt kan en användare även kopiera tidigare konfigureringar och använda till nästa order.

Simuleringsläge

Du kan även använda Jeeves Produktkonfigurator simuleringsläge då den, tack vare orderunika stycklistor och dirigeringar med fullständig insyn i lagersaldo och säkerhetslager, kan beräkna kostnad och ledtid för en process.

Skicka tillverknings-och inköpsorder från ett resultat

Användare som har befogenhet kan skicka tillverknings-och inköps order från ett resultat i en konfigurering, eller ett resultat från simuleringsläget.

Ändrade konfigureringar

Användare kan även ta bort och/eller ändra olika konfigureringar så länge varken en tillverknings order eller inköps order har skickats.

Automatisk generering på försäljningsofferter

Jeeves Produktkonfigurator kan också generera en försäljningsoffert baserat på prisalternativ som lagts in i matrisen. 

Automatiska genereringar av stycklistor och dirigeringar

Antalet egenskaper eller specifikationer för alla produkter kan användas för att generera en unik räkning av material och dirigeringar. Om det finns något värde på materialet eller dirigeringen för en produkt kan det konfigureras eller summeras med hjälp av en formel. 

Sömlösa integrationer till affärssystemet

Tack vare Jeeves produktkonfigurators anslutning mellan XML och Jeeves affärssystem är all orderunik data, från offert till betalning, uppdaterad och lagrad i Jeeves affärssystem.

Stödjer flera produkttyper

Produkter kan aktivt bli konfigurerade - försäljningsorderanden till försäljningsorderanden. För att förenkla underhållet av stycklistor kan man skapa fantomprodukter som samlar ihop vissa komponenter eller funktioner i en och samma grupp. 

Stödjer specifika varianter i olika länder

För många tillverkare är specifika lagar i vissa länder ett problem där dom kräver geografiska och språkbaserade villkor i konfigureringarna, som t.ex. olika standard inom elektricitet. Jeeves Produktkonfigurator stödjer dessa villkor genom olika komponentegenskaper.

Stödjer multiföretag med produktkonfigurering

Jeeves Prouktkonfigurator stödjer produktkonfigurering som sker av ett försäljningsföretag som sedan uppfylls av ett leveransföretag.

Bifoga bilder och dokument

Du kan även bifoga dokument eller CAD-ritningar till en sparad konfigurering – vilket i sin tur påskyndar eventuella samarbeten med andra tekniker.

Integrering med webbshopen

Tack vare den öppna och serviceorienterade arkitekturen av Jeeves affärssystem kan Jeeves Produktkonfigurator enkelt integrera tillsammans med din webbshop. 
 


Är du nyfiken på att veta mer om Jeeves Produktkonfigurator?

Kontakta oss så berättar vi mer!