Tillverkande industrin i fokus när vi deltog i Round Table ERP

HerbertNathan tumme roundtable

I september anordnade HerbertNathan & Co ett rundabordssamtal med temat ERP och tillverkande industrin. En av de inbjudna experterna var vår Product Manager Christian Schreil och tillsammans med tre andra branschexperter diskuterade de trender, förändringar och framtid. Moderator var Jonas Andersson, VD på HerbertNathan & Co

Deltagarna pratade om den förändring som den tillverkande industrin genomgår och det paradigmskifte som sker just nu. Där affärsmodellerna för tillverkande företag i vissa fall ändras och där man har en högre grad av teknisk infrastruktur som ska hänga ihop med affärssystemet. De pratade även om vad digitaliseringen och övergången till molnet innebär för den tillverkande industrin.

Titta på inspelningen nedan. 

[--- IFRAME REPLACEMENT: https://www.youtube.com/embed/Ed9CElVBm6g?rel=0 ---]

Läs mer om Jeeves ERP för tillverkande industri